Opisna statistika

Zapolnite tabelo v preglednici z glavnimi statističnimi lastnostmi množice podatkov.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka – Statistika – Opisna statistika


Analitično orodje opisne statistike ustvari poročilo univariatne statistike za podatke iz vhodnega obsega, ki vsebuje informacije o osrednji tendenci in variabilnosti vaših podatkov.

note

Več informacij o opisni statistiki najdete v ustreznem članku na wikipediji.


Podatki

Vhodni_obseg je sklic na obseg podatkov, ki ga želimo analizirati.

Rezultati_v je sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Razvrščeni v skupine glede na

Izberite, ali so vstopni podatki predstavljeni v stolpcih ali vrsticah.

Primer

Za primer bodo uporabljeni naslednji podatki:

A

B

C

1

Matematika

Fizika

Biologija

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Naslednja tabela prikazuje rezultate opisne statistike gornjih vzorčnih podatkov.

Matematika

Fizika

Biologija

Srednja vrednost

41.9090909091

59.7

44.7

Standardna napaka

3.5610380138

5.3583786934

4.7680650629

Način

47

49

60

Mediana

40

64.5

43.5

Varianca

139.4909090909

287.1222222222

227.3444444444

Standardni odklon

11.8106269559

16.944681237

15.0779456308

Koeficient sploščenosti

-1.4621677981

-0.9415988746

1.418052719

Koeficient asimetrije

0.0152409533

-0.2226426904

-0.9766803373

Obseg

31

51

50

Najmanj

26

33

12

Največ

57

84

62

Vsota

461

597

447

Števec

11

10

10


Podprite nas!