Opisna statistika

Zapolnite tabelo v preglednici z glavnimi statističnimi lastnostmi množice podatkov.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka – Statistika – Opisna statistika


Analitično orodje opisne statistike ustvari poročilo univariatne statistike za podatke iz vhodnega obsega, ki vsebuje informacije o osrednji tendenci in variabilnosti vaših podatkov.

note

Več informacij o opisni statistiki najdete v ustreznem članku na wikipediji.


Podatki

Vhodni_obseg je sklic na obseg podatkov, ki ga želimo analizirati.

Rezultati_v je sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Razvrščeni v skupine glede na

Izberite, ali so vstopni podatki predstavljeni v stolpcih ali vrsticah.

Primer

Za primer bodo uporabljeni naslednji podatki:

A

B

C

1

Matematika

Fizika

Biologija

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Naslednja tabela prikazuje rezultate opisne statistike gornjih vzorčnih podatkov.

Stolpec 1

Stolpec 2

Stolpec 3

Srednja vrednost

41.9090909091

59.7

44.7

Standardna napaka

3.5610380138

5.3583786934

4.7680650629

Način

47

49

60

Mediana

40

64.5

43.5

Varianca

139.4909090909

287.1222222222

227.3444444444

Standardni odklon

11.8106269559

16.944681237

15.0779456308

Koeficient sploščenosti

-1.4621677981

-0.9415988746

1.418052719

Koeficient asimetrije

0.0152409533

-0.2226426904

-0.9766803373

Obseg

31

51

50

Najmanj

26

33

12

Največ

57

84

62

Vsota

461

597

447

Števec

11

10

10


Podprite nas!