Kovarianca

Izračuna kovarianco dveh množic numeričnih podatkov.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Statistika – Kovarianca


Kovarianca kaže, kako se dve naključni spremenljivki skupaj spreminjata.

note

Več informacij o statistični kovarianci najdete v ustreznem članku na wikipediji.


Podatki

Vhodni_obseg je sklic na obseg podatkov, ki ga želimo analizirati.

Rezultati_v je sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Razvrščeni v skupine glede na

Izberite, ali so vstopni podatki predstavljeni v stolpcih ali vrsticah.

Primer

Za primer bodo uporabljeni naslednji podatki:

A

B

C

1

Matematika

Fizika

Biologija

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Naslednja tabela prikazuje rezultate kovariance gornjih vzorčnih podatkov.

Kovariance

Stolpec 1

Stolpec 2

Stolpec 3

Stolpec 1

126.8099173554

Stolpec 2

-61.4444444444

258.41

Stolpec 3

-32

53.11

204.61


Podprite nas!