Korelacija

Izračuna korelacijo dveh množic numeričnih podatkov.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Statistika – Korelacija


Korelacijski koeficient (vrednost med -1 in +1) predstavlja, kako močno sta spremenljivki druga drugi sorodni. Uporabite lahko funkcijo CORREL ali statistiko podatkov, da določite korelacijski koeficient med spremenljivkama.

Koeficient korelacije +1 nakazuje popolno pozitivno korelacijo.

Koeficient korelacije -1 nakazuje popolno negativno korelacijo.

note

Podrobnosti o statistični korelaciji si oglejte na https://sl.wikipedia.org/wiki/Korelacija.


Podatki

Vhodni_obseg je sklic na obseg podatkov, ki ga želimo analizirati.

Rezultati_v je sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Razvrščeni v skupine glede na

Izberite, ali so vstopni podatki predstavljeni v stolpcih ali vrsticah.

Primer

Za primer bodo uporabljeni naslednji podatki:

A

B

C

1

Matematika

Fizika

Biologija

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Naslednja tabela prikazuje rezultate korelacije gornjih vzorčnih podatkov.

Korelacije

Stolpec 1

Stolpec 2

Stolpec 3

Stolpec 1

1

Stolpec 2

-0.4029254917

1

Stolpec 3

-0.2107642836

0.2309714048

1


Podprite nas!