Analiza variance (ANOVA)

Izdela analizo variance (ANOVA) za dano množico podatkov.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Statistika – Analiza variance (ANOVA)


ANOVA je okrajšava angleškega izraza za analizo variance (ANalysis Of VAriance). To orodje izdela analizo variance podanega nabora podatkov.

note

Več informacij o analizi variance (ANOVA) najdete v ustreznem članku na wikipediji.


Podatki

Vhodni_obseg je sklic na obseg podatkov, ki ga želimo analizirati.

Rezultati_v je sklic na levo vrhnjo celico obsega, kjer naj bodo prikazani rezultati.

Razvrščeni v skupine glede na

Izberite, ali so vstopni podatki predstavljeni v stolpcih ali vrsticah.

Vrsta

Izberite, ali je analiza enofaktorska ali dvofaktorska ANOVA.

Parametri

Alfa je raven pomembnosti preizkusa.

Vrstic na vzorec je število vrstic vzorca.

Primer

Za primer bodo uporabljeni naslednji podatki:

A

B

C

1

Matematika

Fizika

Biologija

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Naslednja tabela prikazuje rezultate analize variance (ANOVA) za gornje vzorčne podatke.

ANOVA – En faktor

Alfa

0.05

Skupine

Števec

Vsota

Srednja vrednost

Varianca

Stolpec 1

11

461

41.9090909091

139.4909090909

Stolpec 2

10

597

59.7

287.1222222222

Stolpec 3

10

447

44.7

227.3444444444

Vir variacije

SS

dF

MS

F

Vrednost P

Kritični F

Med skupinami

1876.5683284457

2

938.2841642229

4.3604117704

0.0224614952

3.340385558

V skupinah

6025.1090909091

28

215.1824675325

Skupaj

7901.6774193548

30


Podprite nas!