Reševalec

Odpre pogovorno okno Reševalec. Reševalec omogoča reševanje matematičnih enačb z več neznankami z uporabo metod iskanja cilja z omejevanjem spremenljivk.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Reševalec.


Nastavitve reševalca

warning

Nastavitve reševalca LibreOffice Calc ne shrani v datoteko. S tem, ko zaprete in ponovno odprete datoteko, se pogovorno okno reševalca ponastavi na privzete nastavitve.


Ciljna celica

Vnesite ali kliknite sklic celice na ciljno celico. To polje hrani naslov celice, katere vrednost želite optimizirati.

Optimiziraj rezultat na

S spreminjanjem celic

Vnesite obseg celic, ki jih je mogoče spreminjati. To so spremenljivke v enačbah.

Mejni pogoji

Dodajte nabor omejitev za matematični problem. Vsako omejitev predstavlja sklic na celico (spremenljivka), operator in vrednost.

note

Spremenljivki lahko določite več pogojev. Primer: spremenljivka v celici A1, ki mora biti celo število, manjše od 10. V tem primeru določite za A1 dva omejevalna pogoja.


Možnosti

Odpre pogovorno okno Možnosti reševalca.

Pogovorno okno Možnosti reševalca omogoča izbor različnih algoritmov reševalca za linearne oz. nelinearne probleme in določitev njihovih parametrov reševanja.

Reši

Kliknite, če želite reševati problem s trenutnimi nastavitvami. Nastavitve pogovornega okna so shranjene, dokler ne zaprete trenutnega dokumenta.

Reševanje enačb z reševalcem

Cilj postopka reševanja je najti tiste vrednosti spremenljivk v enačbi, ki dajejo optimalno vrednost v ciljni celici, imenovani tudi »cilj«. Izberete lahko tudi, ali naj bo vrednost v ciljni celici največja, najmanjša ali čim bližja podani vrednosti.

Začetne vrednosti spremenljivk so vstavljene v pravokotni obseg celic, ki ga vnesete v polje S spreminjanjem celic.

Določite lahko niz omejitvenih pogojev, ki določajo omejitve za posamezne celice. Določite lahko npr. omejitev, da ena od spremenljivk oz. celic ne sme biti večja od druge spremenljivke ali pa ne sme presegati podane vrednosti. Določite lahko tudi omejitev, da mora biti ena ali več spremenljivk celo število (vrednost brez decimalk) ali dvojiško število (kjer so dovoljene le 0 in 1).

Uporaba nelinearnih reševalcev

Ne glede na to, ali uporabljate DEPS ali SCO, začnite z ukazom Orodja – Reševalec in določite celico, ki naj bo optimizirana, smer (minimizacija, maksimizacija) in celice, ki naj se spreminjajo, da bo cilj dosežen. Nato pojdite v Možnosti in določite reševalca, ki ga želite uporabiti, in, če je potrebno, prilagodite ustrezne parametre.

Uporabite lahko tudi seznam omejitev, in sicer za omejitev možnega obsega rešitev ali za kaznovanje nekaterih pogojev. Vendar pa se v primeru evolucijskih reševalcev DEPS in SCO te omejitve uporabljajo tudi za določitev meja na spremenljivkah problema. Zaradi naključnostne narave algoritmov je toplo priporočeno, da to storite in podate zgornjo (ter v primeru izključene možnosti »Domnevaj nenegativne spremenljivke« tudi spodnjo) mejo za vse spremenljivke. Ni potrebno, da so blizu dejanske rešitve (ki je običajno neznana), vendar podajajo grobo oceno pričakovane velikosti (0 ≤ var ≤ 1 ali morda -1000000 ≤ var ≤ 1000000).

Meje so določene z izborom ene ali več spremenljivk (kot obseg) na levi strani in z vnosom številske vrednosti (ne celice ali formule) na desni strani. Na ta način lahko izberete tudi eno ali več spremenljivk, da so le Integer (celoštevilske) ali Binary (dvojiške).

Podprite nas!