Skupna raba preglednice

Skupna raba preglednice omogoča, da več uporabnikov odpre isto datoteko in jo sočasno ureja.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Preglednico v skupno rabo.


Preglednica se mora nahajati na pogonu skupne rabe, strežniku, spletišču ipd. Na operacijskih sistemih z upravljanjem pravic uporabnikov morajo biti izpolnjeni določeni pogoji:

tip

Da bi lahko pravilno identificirali spremembe, morajo vsi sodelujoči vnesti svoje ime na zavihku nastavitev – LibreOffice – Uporabniški podatki.


Podprite nas!