WORKDAY.INTL

Vrne datum, izračunan od začetnega datuma z določenim številom delovnih dni pred ali za začetnim dnem. Izračun lahko vključuje konce tedna (vikende) in praznike kot dela proste dni.

Skladnja

WORKDAY.INTL(začetni_datum; dnevi [; vikend [; prazniki]])

Začetni_datum – datum, za katerega se izračuna rezultat.

Dnevi je število delovnih dni. Pozitivna vrednost za rezultat po začetnem datumu, negativna vrednost za rezultat pred začetnim datumom.

Vikend je neobvezen parameter – število ali niz, s katerim so določeni dnevi tedna, ki so dnevi vikenda in jih ne štejemo za delavnike. Vikend je številka ali niz vikenda, ki določa, kdaj nastopi vikend. Številske vrednosti vikenda nakazujejo naslednje dni kot vikend:

Števila 1 do 7 za dvodnevne vikende in 11 do 17 za enodnevne vikende.

Število

Vikend

1 ali izpuščeno

Sobota in nedelja

2

Nedelja in ponedeljek

3

Ponedeljek in torek

4

Torek in sreda

5

Sreda in četrtek

6

Četrtek in petek

7

Petek in sobota

11

Samo nedelja

12

Samo ponedeljek

13

Samo torek

14

Samo sreda

15

Samo četrtek

16

Samo petek

17

Samo sobota


Niz vikenda ponuja še en način za določitev tedenskih dela prostih dni. Vsebovati mora sedem (7) znakov – ničle (0) za delavnike in enice (1) za dela proste dni. Vsak znak predstavlja dan v tednu s ponedeljkom na začetku. Veljavne so le 1 in 0. Niz »1111111« ni veljaven in ga ni dovoljeno uporabiti. Primer: niz vikenda »0000011« kot dela proste dni določa soboto in nedeljo.

Prazniki je neobvezni seznam praznikov. To dela prosti dnevi. Vnesite obseg celic, v katerih so prazniki navedeni posamično.

note

Pri vnašanju datumov bodo poševnice ali pomišljaji, ki jih uporabite za ločevanje datumov, morda pretvorjeni v aritmetične operatorje. Zato datumi, vneseni v tej obliki, ne bodo nujno prepoznani kot datumi, kar lahko povzroči napačen izračun. Uporabite funkcijo DATE, npr. DATE(1954;7;20), ali pa datume zapisujte v narekovajih in notaciji po standardu ISO 8601 (npr. "1954-07-20"), da ne bodo pomotoma obravnavani kot del formul. Izogibajte se krajevnim oblikam zapisa, kot je pri nas »20.07.54«, saj so lahko izračuni napačni, če dokument naložite pod drugimi krajevnimi nastavitvami.


tip

Nedvoumna pretvorba je možna za datume in čase po standardu ISO 8601 v njihovih razširjenih zapisih z ločili. Če pride do napake #VALUE!, potem prekličite potrditev Tvori napako #VALUE! v – LibreOffice Calc – Formula, gumb Podrobnosti v razdelku »Nastavitve podrobnih izračunov«, seznamsko polje Pretvorba besedila v števila.


Primeri

Kateri datum je dvajset delovnih dni po 13. decembru 2016? Vnesite začetni datum v C3 in število delovnih dni v D3.

Parameter vikenda (število) lahko pustite prazen ali določite kot 1 za privzeti vikend (dela prosti dnevi) – sobota in nedelja.

Celice od F3 do I3 vsebujejo pet (5) prazničnih dni za Božič in novo leto v obliki datuma: 25. december 2016, 26. december 2016, 31. december 2016, 1. januar 2017 in 2. januar 2017.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;;F3:J3) vrne 12. januar 2017 v celici rezultata, npr. D6 (za celico uporabite obliko datuma).

Če želite za dneve vikenda določiti petek in soboto, uporabite parameter vikenda 7.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;7;F3:J3) vrne 15. januar 2017 s parametrom vikenda 7.

Če bi želeli določiti vikend kot zgolj nedeljo, bi uporabili parameter vikenda 11.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;11;F3:J3) vrne 9. januar 2017.

Namesto tega uporabite niz za vikend »0000001«, da določite nedeljo kot edini dan vikenda.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;“0000001”;F3:J3) vrne 9. januar 2017.

Funkcijo lahko uporabite brez dveh neobveznih parametrov (delavniki in prazniki), tako da jih izpustite:

=WORKDAY.INTL(C3;D3) vrne rezultat: 10. januar 2017.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.WORKDAY.INTL

Podprite nas!