WORKDAY

Rezultat je datumsko število, ki ga lahko oblikujete kot datum. Nato vidite datum dneva, ki je določeno število delovnih dni od začetnega datuma.

note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

WORKDAY(začetni_datum; dnevi [; prazniki])

Začetni_datum je datum, od katerega se izvede izračun. Če je začetni datum delovni dan, je ta dan vključen v izračun.

Dnevi je število delovnih dni. Pozitivna vrednost za rezultat po začetnem datumu, negativna vrednost za rezultat pred začetnim datumom.

Prazniki je seznam izbirnih praznikov. To so dela prosti dnevi. Vnesite obseg celice, v katerem so prazniki navedeni posamično.

note

Pri vnašanju datumov bodo poševnice ali pomišljaji, ki jih uporabite za ločevanje datumov, morda pretvorjeni v aritmetične operatorje. Zato datumi, vneseni v tej obliki, ne bodo nujno prepoznani kot datumi, kar lahko povzroči napačen izračun. Uporabite funkcijo DATE, npr. DATE(1954;7;20), ali pa datume zapisujte v narekovajih in notaciji po standardu ISO 8601 (npr. "1954-07-20"), da ne bodo pomotoma obravnavani kot del formul. Izogibajte se krajevnim oblikam zapisa, kot je pri nas »20.07.54«, saj so lahko izračuni napačni, če dokument naložite pod drugimi krajevnimi nastavitvami.


tip

Nedvoumna pretvorba je možna za datume in čase po standardu ISO 8601 v njihovih razširjenih zapisih z ločili. Če pride do napake #VALUE!, potem prekličite potrditev Tvori napako #VALUE! v – LibreOffice Calc – Formula, gumb Podrobnosti v razdelku »Nastavitve podrobnih izračunov«, seznamsko polje Pretvorba besedila v števila.


note

Ta funkcija prezre vse besedilne in prazne celice v obsegu podatkov. Če sumite,da so rezultati funkcije napačni, preverite prisotnost besedila v obsegih podatkov. Uporabite funkcijo poudarjanje vrednosti, s katero poudarite besedilno vsebino v obsegu, ki lahko predstavlja število.


Primer

Kateri datum je 17 delovnih dni po 1. decembru 2001? Vnesite začetni datum »01.12.2001« v C3 in število delovnih dni v D3. Celice od F3 do J3 vsebujejo naslednje božične in novoletne praznike: »24.12.2001«, »25.12.2001«, »26.12.2001«, »31.12.2001«, »01.01.2002«, »02.01.2002«.

=WORKDAY(C3;D3;F3:J3) vrne 28.12.01. Oblikujte številko datuma kot datum, npr. v obliki LLLL-MM-DD ali DD.MM.LLLL.

Podprite nas!