WEEKNUM_EXCEL2003

Rezultat prikazuje številko koledarskega tedna za datum.

tip

Funkcija WEEKNUM_EXCEL2003 izračuna številke tednov tako kot program Microsoft Excel 2003. Ko potrebujete tedenske številke ISO 8601 ali združljivost z Excel 2010, uporabite funkcijo WEEKNUM, za številke tednov po standardu ISO 8601 pa funkcijo ISOWEEKNUM. V izdajah pred LibreOffice 5.1 je bila funkcija WEEKNUM_EXCEL2003 poimenovana WEEKNUM_ADD.


Skladnja

WEEKNUM_EXCEL2003(datum; vrsta_vrnjenega)

Datum je datum znotraj koledarskega tedna.

Vrsta_vrnjenega je 1 za teden, ki se začne z nedeljo, 2 za teden, ki se začne s ponedeljkom.

Primeri

V katerem tednu po vrsti je 24. 12. 2001?

=WEEKNUM_EXCEL2003(DATE(2001;12;24);1) vrne 52.

Podprite nas!