WEEKNUM_OOO

WEEKNUM_OOO izračuna številko tedna v letu za notranjo datumsko vrednost.

note

Ta funkcija je namenjena združljivosti z izdajami LibreOffice pred 5.1.0 ter z OpenOffice.org. Izračuna številko tedna za sistem štetja tednov, v katerem ima številko 1 teden, ki vsebuje 4. januar. Ta funkcija ne ponuja medopravilnosti z drugimi programi za preglednice. V novih dokumentih uporabite funkciji WEEKNUM ali ISOWEEKNUM.


Skladnja

WEEKNUM_OOO(število; način)

Število je notranja datumska številka.

Način nastavi začetek tedna in vrsto izračuna.

1 = nedelja

2 = ponedeljek (ISO 8601)

vsaka druga vrednost = ponedeljek (ISO 8601)

note

Pri vnašanju datumov bodo poševnice ali pomišljaji, ki jih uporabite za ločevanje datumov, morda pretvorjeni v aritmetične operatorje. Zato datumi, vneseni v tej obliki, ne bodo nujno prepoznani kot datumi, kar lahko povzroči napačen izračun. Uporabite funkcijo DATE, npr. DATE(1954;7;20), ali pa datume zapisujte v narekovajih in notaciji po standardu ISO 8601 (npr. "1954-07-20"), da ne bodo pomotoma obravnavani kot del formul. Izogibajte se krajevnim oblikam zapisa, kot je pri nas »20.07.54«, saj so lahko izračuni napačni, če dokument naložite pod drugimi krajevnimi nastavitvami.


tip

Nedvoumna pretvorba je možna za datume in čase po standardu ISO 8601 v njihovih razširjenih zapisih z ločili. Če pride do napake #VALUE!, potem prekličite potrditev Tvori napako #VALUE! v – LibreOffice Calc – Formula, gumb Podrobnosti v razdelku »Nastavitve podrobnih izračunov«, seznamsko polje Pretvorba besedila v števila.


Primeri

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);1) vrne 1.

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);2) vrne 52. Prvi teden se začne na ponedeljek, 1995-01-02.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 5.1.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

ORG.LIBREOFFICE.WEEKNUM_OOO

Podprite nas!