WEEKNUM

WEEKNUM izračuna številko tedna v letu za notranjo datumsko vrednost, kot je določena s standardom OpenFormula ODF in združljiva z drugimi programi za preglednice.

Podprta sta dva sistema štetja:

Sistem

Description

Sistem 1

Teden, ki vsebuje 1. januar, je prvi teden v letu in ima številko 1.

Sistem 2

Teden, ki vsebuje prvi četrtek v letu, je prvi teden v letu in ima številko 1. To pomeni, da je teden številka 1 v vsakem letu tisti, ki vsebuje 4. januar. Standard ISO 8601 določa tak sistem, kot tudi določa, da se teden prične s ponedeljkom.


note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

WEEKNUM(število[;način])

Število je notranja datumska številka.

Način nastavi začetek tedna in sistem številčenja tednov. Ta parameter ni obvezen, če je izpuščen, je njegova privzeta vrednost 1.

Sistem

Način

Dan v tednu

Sistem 1

1

Nedelja

2

Ponedeljek

11

Ponedeljek

12

Torek

13

Sreda

14

Četrtek

15

Petek

16

Sobota

17

Nedelja

Sistem 2

21

Ponedeljek (ISO 8601)

150

(ISO 8601, za medopravilnost s programom Gnumeric)


note

Pri vnašanju datumov bodo poševnice ali pomišljaji, ki jih uporabite za ločevanje datumov, morda pretvorjeni v aritmetične operatorje. Zato datumi, vneseni v tej obliki, ne bodo nujno prepoznani kot datumi, kar lahko povzroči napačen izračun. Uporabite funkcijo DATE, npr. DATE(1954;7;20), ali pa datume zapisujte v narekovajih in notaciji po standardu ISO 8601 (npr. "1954-07-20"), da ne bodo pomotoma obravnavani kot del formul. Izogibajte se krajevnim oblikam zapisa, kot je pri nas »20.07.54«, saj so lahko izračuni napačni, če dokument naložite pod drugimi krajevnimi nastavitvami.


tip

Nedvoumna pretvorba je možna za datume in čase po standardu ISO 8601 v njihovih razširjenih zapisih z ločili. Če pride do napake #VALUE!, potem prekličite potrditev Tvori napako #VALUE! v – LibreOffice Calc – Formula, gumb Podrobnosti v razdelku »Nastavitve podrobnih izračunov«, seznamsko polje Pretvorba besedila v števila.


Primeri

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);1) vrne 1.

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);2) vrne 1. Če uporabite sistem 1, je teden, v katerem je 1. januar, prvi teden leta.

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);21) vrne 52. Prvi teden se začne na ponedeljek, 1995-01-02.

=WEEKNUM(DATE(1999;1;1);21) vrne 53. Prvi teden se začne na ponedeljek, 1999-01-04.

Podprite nas!