WEEKDAY

Vrne dan v tednu za dano datumsko vrednost. Dan je vrnjen kot celo število med 1 (nedelja) in 7 (sobota), če vrsta ni določena ali če je vrsta=1. Za druge vrste si oglejte spodnjo tabelo.

note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

WEEKDAY(število [; vrsta])

Število kot datumska vrednost je decimalna vrednost, za katero bo vrnjen dan v tednu.

Vrsta je neobvezen parameter in določa vrsto izračuna.

Vrsta

Vrnjena številka dneva v tednu

1 ali izpuščeno

1 (nedelja) do 7 (sobota). Za združljivost s preglednicami Microsoft Excel.

2

1 (ponedeljek) do 7 (nedelja).

3

0 (ponedeljek) do 6 (nedelja).

11

1 (ponedeljek) do 7 (nedelja).

12

1 (torek) do 7 (ponedeljek).

13

1 (sreda) do 7 (četrtek).

14

1 (torek) do 7 (sreda).

15

1 (petek) do 7 (četrtek).

16

1 (sobota) do 7 (petek).

17

1 (nedelja) do 7 (sobota).


note

Te vrednosti veljajo samo za standardno datumsko obliko, ki ga izberete v – LibreOffice Calc – Izračunaj.


note

Pri vnašanju datumov bodo poševnice ali pomišljaji, ki jih uporabite za ločevanje datumov, morda pretvorjeni v aritmetične operatorje. Zato datumi, vneseni v tej obliki, ne bodo nujno prepoznani kot datumi, kar lahko povzroči napačen izračun. Uporabite funkcijo DATE, npr. DATE(1954;7;20), ali pa datume zapisujte v narekovajih in notaciji po standardu ISO 8601 (npr. "1954-07-20"), da ne bodo pomotoma obravnavani kot del formul. Izogibajte se krajevnim oblikam zapisa, kot je pri nas »20.07.54«, saj so lahko izračuni napačni, če dokument naložite pod drugimi krajevnimi nastavitvami.


tip

Nedvoumna pretvorba je možna za datume in čase po standardu ISO 8601 v njihovih razširjenih zapisih z ločili. Če pride do napake #VALUE!, potem prekličite potrditev Tvori napako #VALUE! v – LibreOffice Calc – Formula, gumb Podrobnosti v razdelku »Nastavitve podrobnih izračunov«, seznamsko polje Pretvorba besedila v števila.


Primer

=WEEKDAY("14.06.2000") vrne 4 (parameter vrsta manjka, zato velja privzeto štetje. Privzeto štetje začne z nedeljo kot dnevom številka 1. 14. junij 2000 je bila sreda, torej dan številka 4).

=WEEKDAY("24.07.1996";2) vrne 3 (parameter vrsta je 2, torej je ponedeljek dan številka 1. 24. julij 1996 je bila sreda, torej dan številka 3).

=WEEKDAY("24.07.1996";1) vrne 4 (parameter vrsta je 1, torej je nedelja dan številka 1. 24. julij 1996 je bila sreda, torej dan številka 4).

=WEEKDAY("02.05.2017";14) vrne 4 (parameter vrsta je 14, torej je četrtek dan številka 1. 2. maj 2017 je bil torek, torej dan številka 6).

=WEEKDAY(NOW()) vrne številko trenutnega dne.

tip

Funkcijo, ki prikazuje, ali je dan v A1 delovni dan, dobite tako, da uporabite funkciji IF in WEEKDAY na naslednji način:
IF(WEEKDAY(A1;2)<6;"delovni dan";"vikend")


Podprite nas!