Funkcije URI

Te funkcije preglednice uporabljamo za vstavljanje podatkov iz naslovov URI (angl. Universal Resource Identifier).

WEBSERVICE

Vrne spletno vsebino z naslova URI.

Skladnja

WEBSERVICE(URI)

URI je besedilo URI za spletno storitev.

Primeri

=WEBSERVICE("wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss")

Vrne vsebino spletne strani na naslovu »https://wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss«.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.2.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.WEBSERVICE

FILTERXML

Uporabi izraz XPath na dokumentu XML.

Skladnja

FILTERXML(Dokument_XML; izraz_XPath)

Dokument_XML (obvezno) je niz, ki vsebuje veljaven tok XML.

Izraz_XPath (obvezno) je niz, ki vsebuje veljaven izraz XPath.

Primeri

=FILTERXML(WEBSERVICE("wiki.documentfoundation.org/api.php?hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss");"//lastBuildDate")

Vrne informacije o dnevu zadnje gradnje wikija.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.2.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.FILTERXML

ENCODEURL

Vrne v zapis URL kodiran niz.

S to funkcijo preoblikujete besedilo s simboli nacionalne abecede (npr. naglašene znake, ne-ASCII abecede ali azijske besede) v niz standardnih simbolov, ki jih podpira URL.

Skladnja

ENCODEURL(besedilo)

Besedilo: niz, ki ga želite kodirati v zaporedje URL-standardnih simbolov.

Primeri

Če vsebuje celica A1 besedilo v cirilici »автомобиль«, funkcija =ENCODEURL(A1) vrne %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C (beseda »автомобиль« po ruko pomeni avtomobil).

Če vsebuje celica B1 besedilo »車«, funkcija =ENCODEURL(B1) vrne %E8%BB%8A (»車« pomeni avtomobil v japonščini).

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 5.0.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.ENCODEURL

tip

Strani wiki o funkcijah WEBSERVICE, FILTERXML, ENCODEURL (vse v angl.).


Podprite nas!