VALUE

Pretvori zapis števila kot niza v numerično obliko. Če je podani niz veljaven datum, čas ali datum-čas, vrne ustrezno serijsko število datum/čas.

Skladnja

=VALUE(Besedilo)

Besedilo: besedilo (v narekovajih), število ali sklic na celico, ki vsebuje podatek ene od teh vrst z vrednostjo, ki naj se pretvori.

note

Če je argument besedilo niz, ki predstavlja datum, čas, valuto ali številsko vrednost z decimalnim ločilom in ločilom tisočic, mora biti niz skladen s trenutnimi krajevnimi nastavitvami.


Primeri

=VALUE("1234") vrne številsko vrednost 1234.

=VALUE("+1,234.567") vrne 1234,567 (glede na krajevne nastavitve sl-SI). Upoštevajte, da bi lahko znak »+« izpustili.

=VALUE("100 EUR") vrne 100 (v primeru krajevnih nastavitev sl-SI). Upoštevajte, da mora biti predpona skladna s trenutnimi krajevnimi nastavitvami.

=VALUE("50%") vrne 0,5. Upoštevajte, da znak »%« povzroči, da se številski del deli s številom 100.

=VALUE("30.07.2021") vrne 44407 (v primeru krajevnih nastavitev sl-SI), kar je sekvenčno število datum/čas glede na podani datum.

=VALUE("09:20:25") vrne 0,389178240740741, kar je sekvenčno število datum/čas glede na podano časovno vrednost.

tip

Za podrobnosti o tej funkciji glejte stran wiki o funkciji VALUE (v angl.).


Podprite nas!