TIMEVALUE

TIMEVALUE vrne notranjo časovno število iz besedila v navednicah in ki lahko pokaže možni format časovnega vnosa.

note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Notranje število, prikazano kot decimalno število, je rezultat datumskega sistema, ki se uporablja v LibreOffice za izračun datumskih vnosov.

Če besedilni niz vključuje tudi leto, mesec ali dan, TIMEVALUE vrne le ulomljeni del pretvorbe.

Skladnja

TIMEVALUE("Besedilo")

Besedilo je veljavni časovni izraz in ga je potrebno vnesti v navednicah.

Primeri

=TIMEVALUE("4PM") vrne 0,67. Pri oblikovanju v časovnem zapisu UU:MM:SS dobite 16:00:00.

=TIMEVALUE("24:00") vrne 0. Če uporabljate časovno obliko UU:MM:SS, je vrednost 00:00:00.

Podprite nas!