TEXTJOIN

Pripoji enega ali več nizov in mednje vstavi ločilo.

Skladnja

TEXTJOIN(ločilo, preskoči_prazno, niz 1[; niz 2][; ... ;[niz 253]])

Ločilo je besedilni niz in je lahko obseg.

preskoči_prazno je logični argument. Če ima vrednost FALSE oz. 0, bodo prazni nizi upoštevani, kar lahko vodi k soležnim ločilom v vrnjenem nizu. Če ima katero koli drugo vrednost (npr. TRUE ali 1), bodo prazni nizi prezrti.

Niz 1[; niz 2][; ... ;[niz 253]] so nizi ali sklici na celice oz. obsege celic, ki vsebujejo nize.

Funkcija prehaja po obsegih vrstično navzdol.

Če je ločilo obseg, ne rabi vsebovati toliko elementov, kolikor je nizov za spajanje.

Če je ločil več od nizov za spajanje, nekatera ločila ne bodo uporabljena.

Če je ločil manj od nizov za spajanje, bodo ločila ponovno uporabljena od začetka.

Primeri

=TEXTJOIN(" "; 1; "Za"; "dežjem"; "posije"; "sonce") vrne »Za dežjem posije sonce« s presledkom kot ločilom in prezre prazne nize.

Če A1:B2 vsebuje »Za«, »dežjem«, »posije«, »sonce«, v tem zaporedju, vrne =TEXTJOIN("-";1T;A1:B2) niz »Za-dežjem-posije-sonce« s pomišljajem kot ločilom in prezre prazne nize.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 5.2.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.TEXTJOIN

Podprite nas!