SWITCH

SWITCH primerja izraz z vrednostmi od vrednost1 do vrednostn in vrne rezultat, ki pripada prvi vrednosti, ki je enaka izrazu. Če ni zadetka in je podana privzeta vrednost, bo vrnjena slednja.

Skladnja

SWITCH(izraz; vrednost1; rezultat1[; vrednost2; rezultat2][; ... ; [vrednost127; rezultat127][; privzeti_rezultat]])

tip

Če se odločite, da ne boste navedli privzetega rezultata, lahko kot parametre vnesete 127 parov vrednost/rezultat. Če se odločite vključiti privzeti rezultat na koncu seznama parametrov, lahko kot parametre vnesete le 126 parov vrednost/rezultat.


Izraz je besedilna, numerična, logična ali datumska vrednost ali sklic na celico.

Vrednost1, vrednost2, ... so poljubne vrednosti ali sklici na celice. Vsaka vrednost mora imeti podan rezultat.

rezultat1, rezultat2, ... je poljubna vrednost ali sklic na celico.

Privzeti_rezultat: poljubna vrednost ali sklic na celico, ki bo vrnjen, če ni ujemanja.

Če nobena vrednost ne ustreza izrazu in ni podan privzeti rezultat, program vrne napako #N/A.

Primeri

=SWITCH(MONTH(A3),1,"Januar",2,"Februar",3,"Marec","Ni zadetka") vrne »Januar«, ko A3 vsebuje datum v januarju, »Februar«, ko A3 vsebuje datum v februarju, itn.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 5.2.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.SWITCH

Podprite nas!