ROMAN

Arabska števila spremeni v rimska. Vrednost števila mora biti med 0 in 3999, pri načinu pa lahko uporabite cela števila med 0 in 4.

Skladnja

ROMAN(število [; način])

Število: število, ki bo pretvorjeno v rimsko število.

Način (neobvezno) določi stopnjo poenostavitve, z vrednostjo med 0 in 4. Višja kot je vrednost, bolj je rimsko število poenostavljeno.

Primeri

=ROMAN(999) vrne »CMXCIX« (uporabi način poenostavljanja 0, kar je privzeta vrednost).

=ROMAN(999;0) vrne »CMXCIX«.

=ROMAN (999;1) vrne »LMVLIV«.

=ROMAN(999;2) vrne »XMIX«.

=ROMAN(999;3) vrne »VMIV«.

=ROMAN(999;4) vrne »IM«.

=ROMAN(0) vrne »« (prazen besedilni niz).

Podprite nas!