REPLACEB

Vrne bajtni položaj besedila, ki je zamenjalo predhodno besedilo.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 6.0.


Skladnja

REPLACEB(besedilo; položaj; dolžina; novo_besedilo)

Besedilo: besedilo ali sklic na celico, ki vsebuje besedilni izraz, v katerem naj se zamenjajo znaki.

Položaj: položaj znaka, kjer bo zamenjano besedilo.

Dolžina: število znakov, ki bodo zamenjani.

Novo_besedilo: besedilo, ki bo vstavljeno.

Primeri

=REPLACEB("ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";4;1;"ab") vrne "ᄩ abᄕᄜᄝᄞᄠᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ" .

Podprite nas!