REGEX

Najde zadetke s pomočjo regularnih izrazov in po potrebi zamenja besedilo.

Skladnja

REGEX( besedilo ; izraz [ ; [ zamenjava ] [ ; zastavice|pojavitev ] ] )

Besedilo: besedilo ali sklic na celico, v kateri naj se uveljavi regularni izraz.

Izraz: besedilo, ki predstavlja regularni izraz z uporabo regularnih izrazov ICU. Če ni zadetkov in zamenjava ni podana, vrne #N/A.

Zamenjava: neobvezno. Besedilo za zamenjavo in sklici na skupine zajema. Če ni zadetkov, vrne besedilo nespremenjeno.

Zastavice: neobvezno. »g« zamenja vse zadetke izraza v besedilu brez izluščenja. Če zadetka ni, vrne besedilo nespremenjeno.

Pojavitev: neobvezno. Številka zadetka izraza v besedilu, ki bo izluščen oz. zamenjan. Če ni zadetkov in zamenjava ni podana, vrne vrednost #N/A. Če ni zadetkov in je podana zamenjava, se besedilo vrne nespremenjeno. Če je pojavitev enaka 0, se besedilo vrne nespremenjeno.

Primeri

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z") vrne »Z23456ABCDEF«, kjer prvi zadetek števke zamenja »Z«.

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z";"g") vrne »ZZZZZZABCDEF«, kjer vse števke zamenja »Z«.

=REGEX("123456ABCDEF";"[126]";"";"g") vrne »345ABCDEF«. Vsako pojavitev »1«, »2« in »6« zamenja prazen niz, torej so izbrisane.

=REGEX("axbxcxd";".x";;2) vrne »bx«, torej drugi zadetek za ».x«.

=REGEX("axbxcxd";"(.)x";"$1y";2) vrne "axbycxd", drugi zadetek "(.)x" (t.j. »bx«), zamenjan z zajeto skupino enega znaka (t.j. »b«), čemur sledi »y«.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 6.2.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

ORG.LIBREOFFICE.REGEX

Podprite nas!