REGEX

Najde zadetke s pomočjo regularnih izrazov in po potrebi zamenja besedilo.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 6.2.


Skladnja

REGEX( besedilo ; izraz [ ; [ zamenjava ] [ ; zastavice|pojavitev ] ] )

Besedilo: besedilo ali sklic na celico, v kateri naj se uveljavi regularni izraz.

Izraz: besedilo, ki predstavlja regularni izraz z uporabo regularnih izrazov ICU. Če ni zadetkov in zamenjava ni podana, vrne #N/A.

Zamenjava: neobvezno. Besedilo za zamenjavo in sklici na skupine zajema. Če ni zadetkov, vrne besedilo nespremenjeno.

Zastavice: neobvezno. »g« zamenja vse zadetke izraza v besedilu brez izluščenja. Če zadetka ni, vrne besedilo nespremenjeno.

Pojavitev: neobvezno. Številka zadetka izraza v besedilu, ki bo izluščen oz. zamenjan. Če ni zadetkov in zamenjava ni podana, vrne vrednost #N/A. Če ni zadetkov in je podana zamenjava, se besedilo vrne nespremenjeno. Če je pojavitev enaka 0, se besedilo vrne nespremenjeno.

Primeri

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z") vrne »Z23456ABCDEF«, kjer prvi zadetek števke zamenja »Z«.

=REGEX("123456ABCDEF";"[:digit:]";"Z";"g") vrne »ZZZZZZABCDEF«, kjer vse števke zamenja »Z«.

=REGEX("123456ABCDEF";"[126]";"";"g") vrne »345ABCDEF«. Vsako pojavitev »1«, »2« in »6« zamenja prazen niz, torej so izbrisane.

=REGEX("axbxcxd";".x";;2) vrne »bx«, torej drugi zadetek za ».x«.

=REGEX("axbxcxd";"(.)x";"$1y";2) vrne "axbycxd", drugi zadetek "(.)x" (t.j. »bx«), zamenjan z zajeto skupino enega znaka (t.j. »b«), čemur sledi »y«.

Podprite nas!