RAWSUBTRACT

Odšteje množico števil in vrne rezultat brez izključevanja manjših napak zaokrožanja.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 5.2.


Skladnja

RAWSUBTRACT(zmanjševanec, odštevanec 1[; odštevanec 2][; ... ;[ odštevanec 254]])

Zmanjševanec je število ali sklic na celico, ki vsebuje število.

Odštevanec 1[; odštevanec 2][; ... ;[odštevanec 254]] so števila ali sklici na celice, ki vsebujejo števila.

Za klic funkcije sta potrebna vsaj dva parametra.

Primer

=RAWSUBTRACT(0,987654321098765, 0,9876543210987) vrne 6,53921361504217E-14

RAWSUBTRACT(0,987654321098765) vrne Nap:511 (manjkajoča spremenljivka), saj RAWSUBTRACT potrebuje vsaj dve števili.

Podprite nas!