RAWSUBTRACT

Odšteje množico števil in vrne rezultat brez izključevanja manjših napak zaokrožanja.

Skladnja

RAWSUBTRACT(zmanjševanec, odštevanec 1[; odštevanec 2][; ... ;[ odštevanec 254]])

Zmanjševanec je število ali sklic na celico, ki vsebuje število.

Odštevanec 1[; odštevanec 2][; ... ;[odštevanec 254]] so števila ali sklici na celice, ki vsebujejo števila.

Za klic funkcije sta potrebna vsaj dva parametra.

RAWSUBTRACT() obdeluje argumente od leve proti desni. Primer: RAWSUBTRACT(1;2;3;4) izračuna 1-2-3-4 ali ((1-2)-3)-4 v »naravnem« zaporedju.

Primeri

=RAWSUBTRACT(0,987654321098765, 0,9876543210987) vrne 6,53921361504217E-14

RAWSUBTRACT(0,987654321098765) vrne Nap:511 (manjkajoča spremenljivka), saj RAWSUBTRACT potrebuje vsaj dve števili.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 5.2.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

ORG.LIBREOFFICE.RAWSUBTRACT

Podprite nas!