OPT_BARRIER

Vrne ceno sprožilne opcije, izračunano po modelu ocenjevanja opcij Black-Scholes.

tip

Za relevantne podatke iz ozadja obiščite strani Wikipedije Opcije (finance) in model Black-Scholes v angleškem jeziku.


Skladnja

OPT_BARRIER(prompt; nestanovitnost; obrestna mera; tuja obrestna mera; dospetje; izvršilna; spodnja meja; zgornja meja; povračilo; prodajna ali nakupna; pričetek ali zaključek veljavnosti; spremljanje meje [; limite])

Prompt je cena oz. vrednost osnovnega premoženja in mora biti večja kot 0,0.

Nestanovitnost je letna odstotna nestanovitnost osnovnega premoženja, izražena v decimalni obliki (primer: 30 % vnesite kot 0,3). Vrednost mora biti večja kot 0,0.

Obrestna mera je nepretrgana obrestna mera. To je odstotek, izražen v decimalni obliki (primer: 40 % vnesete kot 0,4).

Tuja obrestna mera je nepretrgana tuja obrestna mera. To je odstotek, izražen v decimalni obliki (primer: 50 % vnesete kot 0,5).

Dospelost je čas dospetja opcije v letih in ne sme biti negativna vrednost.

Izvršilna je izvršilna cena opcije in ne sme biti negativna.

Spodnja meja je vnaprej določena cena spodnje meje; nastavite jo na 0, če ni spodnje meje.

Zgornja meja je vnaprej določena cena zgornje meje; nastavite jo na 0, če ni zgornje meje.

Povračilo je znesek denarja, plačan ob dospelosti, če je dosežena meja.

Prodajna ali nakupna je niz, ki določa, ali je opcija nabavna (»p«) ali nakupna (»c«).

Pričetek ali zaključek veljavnosti je niz, ki določa, če se mejna opcija ob doseženi meji prične (»i«) ali preneha (»o«) veljati.

Spremljanje meje je niz, ki določa, ali naj bo meja spremljana stalno (»c«) ali le na koncu oz. ob dospetju (»e«).

Limite (neobvezno) je niz. Če je izpuščen ali nastavljen na »value« oz. »v« (vrednost) ali »price« oz. »p« (cena), funkcija zgolj vrne vrednost opcije. Če je vnesen veljaven niz, funkcija vrne limite za ceno opcije (angl. Greeks) enemu od vhodnih parametrov; možne vrednosti so naslednje:

Primeri

=OPT_BARRIER(30;0,2;0,06;0;1;40;25;0;0;"c";"o";"c") vrne vrednost 0,4243.

=OPT_BARRIER(50;0,4;0,05;0;0,5;65;0;80;0;"p";"o";"c";"e") vrne vrednost 10,1585.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.0.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTBARRIER

Podprite nas!