NUMBERVALUE

Pretvori besedilo v številko ne glede na izbrane krajevne oz. jezikovne nastavitve.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.1.


Vhodno besedilo je lahko v obliki, odvisni od krajevnih oz. jezikovnih nastavitev.

Izhodno število je oblikovano kot veljavna realna vrednost s plavajočo vejico in je prikazana v obliki števil trenutne celice.

tip

Glejte stran pomoči Števila/oblika, če vas zanima, kako spremenite obliko števil v celici.


Skladnja

NUMBERVALUE(Besedilo[; decimalno_ločilo[; ločilo_skupin]])

Besedilo je niz, ki vsebuje število, ki ga želite pretvoriti.

Decimalno ločilo je enojni znak, ki določa decimalno ločilo v podanem Besedilu. Lahko ga izpustite, če Besedilo ne vključuje decimalnega ločila ali ločila skupin.

Ločilo skupin je niz, ki določa znak(e), uporabljene kot ločila skupin v Besedilu. Lahko ga izpustite, če Besedilo ne vključuje ločil skupin. Znak za decimalno ločilo ne sme biti enak znaku za ločilo skupin.

Primeri

=NUMBERVALUE("1,234,567.89"; "."; ",") vrne 1234567,89 (glede na krajevno nastavitev sl-SI). Funkcija odstrani ločili skupin in spremeni decimalno ločilo iz pike v vejico.

=NUMBERVALUE("123·4"; "·") vrne 123,4 (gleda na krajevno nastavitev sl-SI). Funkcija spremeni decimalno ločilo iz »·« v vejico. Ločilo tisočic v podanem številu ni uporabljeno, zato je argument Ločilo skupin izpuščen.

=NUMBERVALUE("123e12") vrne 1,23E+14 (glede na krajevno nastavitev sl-SI). V podanem številu ni decimalnega ločila niti ločila tisočic, zato sta argumenta Decimalno ločilo in Ločilo skupin izpuščena.

=NUMBERVALUE("1#!234#!567"; "."; "#!") vrne 1234567 (glede na krajevno nastavitev sl-SI). Upoštevajte, da je v tem primeru ločilo tisočic določeno kot dvoznakovni niz.

Podprite nas!