NUMBERVALUE

Pretvori besedilo v številko ne glede na izbrane krajevne oz. jezikovne nastavitve.

Omejitve: LEN(decimalno_ločilo) = 1, decimalno_ločilo se ne sme pojaviti v ločilu_skupin.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.1.


Skladnja

NUMBERVALUE("Besedilo" [;decimalno_ločilo [;ločilo_skupin]])

Besedilo je veljavni številski izraz in ga je potrebno vnesti z navednicami.

Decimalno_ločilo (neobvezno) določa znak, ki bo uporabljen kot desetiško ločilo.

Ločilo_skupin (neobvezno) določa znake, ki bodo uporabljeni kot ločilo skupin.

Primer

=NUMBERVALUE("123,456";",";".") vrne 123,456.

Podprite nas!