NETWORKDAYS

Vrne število delovnih dni med začetnim datumom in končnim datumom. Praznike lahko odštejete.

note

Funkcije, katerih imena se končajo z _ADD ali _EXCEL2003, dajo enake rezultate kot ustrezne funkcije programa Microsoft Excel 2003 brez pripone. Za rezultate, ki temeljijo na mednarodnih standardih, uporabljajte funkcije brez pripone.


note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

NETWORKDAYS(začetni_datum; končni_datum [; [ prazniki ] [; delavniki ] ])

Začetni_datum je datum, od katerega se izvede izračun. Če je začetni datum delovni dan, je ta dan vključen v izračun.

Končni_datum je datum, do katerega se izvede izračun. Če je končni datum delovni dan, je ta dan vključen v izračun.

Prazniki je neobvezni seznam praznikov. To dela prosti dnevi. Vnesite obseg celic, v katerih so prazniki navedeni posamično.

Delavniki je neobvezen seznam številskih vrednosti, ki določajo standardni delovni teden. Ta seznam se začne z nedeljo, delavnike nakazujejo ničle, dela proste dni pa ne ničelne vrednosti.

note

Pri vnašanju datumov bodo poševnice ali pomišljaji, ki jih uporabite za ločevanje datumov, morda pretvorjeni v aritmetične operatorje. Zato datumi, vneseni v tej obliki, ne bodo nujno prepoznani kot datumi, kar lahko povzroči napačen izračun. Uporabite funkcijo DATE, npr. DATE(1954;7;20), ali pa datume zapisujte v narekovajih in notaciji po standardu ISO 8601 (npr. "1954-07-20"), da ne bodo pomotoma obravnavani kot del formul. Izogibajte se krajevnim oblikam zapisa, kot je pri nas »20.07.54«, saj so lahko izračuni napačni, če dokument naložite pod drugimi krajevnimi nastavitvami.


tip

Nedvoumna pretvorba je možna za datume in čase po standardu ISO 8601 v njihovih razširjenih zapisih z ločili. Če pride do napake #VALUE!, potem prekličite potrditev Tvori napako #VALUE! v – LibreOffice Calc – Formula, gumb Podrobnosti v razdelku »Nastavitve podrobnih izračunov«, seznamsko polje Pretvorba besedila v števila.


note

Ta funkcija prezre vse besedilne in prazne celice v obsegu podatkov. Če sumite,da so rezultati funkcije napačni, preverite prisotnost besedila v obsegih podatkov. Uporabite funkcijo poudarjanje vrednosti, s katero poudarite besedilno vsebino v obsegu, ki lahko predstavlja število.


Primeri

Koliko delovnih dni je med 15. 12. 2001 in 15. 1. 2002? Začetni datum se nahaja v C3, končni datum pa v D3. Celice od F3 do J3 vsebujejo naslednje dela proste dni v času božičnih in novoletnih praznikov: »24.12.2001«, »25.12.2001«, »26.12.2001«, »31.12.2001«, »01.01.2002«.

=NETWORKDAYS(C3;D3;F3:J3) vrne 17 delovnih dni.

Koliko delovnih dni je med 12. in 25. septembrom 2016, če za delovne dni štejejo le ponedeljki, torki in srede?

=NETWORKDAYS(DATE(2016;9;12); DATE(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) vrne 6 delovnih dni.

Podprite nas!