JIS

Pretvori eno-bajtne znake ASCII ali katakana (polovične širine) v dvo-bajtne znake polne širine.

note

Skladnja

=JIS(Besedilo)

Besedilo: besedilo z znaki, ki jih želite pretvoriti.

note

Uporaba funkcije JIS z nizom, sestavljenim iz znakov dvojnih bajtov vrne nespremenjen vhodni niz.


Primeri

=JIS("LibreOffice") vrne niz "LibreOffice". Upoštevajte, da vrnjeni niz uporablja dvo-bajtne znake.

=JIS("ライト") vrne niz "ライト", ki ga sestavljajo dvo-bajtni znaki.

Podprite nas!