ISOWEEKNUM

ISOWEEKNUM izračuna številko tedna v letu za notranjo datumsko vrednost.

note

Mednarodni standard ISO 8601 določa, da je ponedeljek prvi dan v tednu. Teden, ki leži na meji med dvema letoma, dobi številko v tistem letu, kjer je največ njegovih dni. To pomeni, da je številka tedna 1 v kateremkoli letu tisti teden, ki vsebuje 4. januar.


tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 5.1.


note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

ISOWEEKNUM(število)

Število je notranja datumska številka.

note

Pri vnašanju datumov bodo poševnice ali pomišljaji, ki jih uporabite za ločevanje datumov, morda pretvorjeni v aritmetične operatorje. Zato datumi, vneseni v tej obliki, ne bodo nujno prepoznani kot datumi, kar lahko povzroči napačen izračun. Uporabite funkcijo DATE, npr. DATE(1954;7;20), ali pa datume zapisujte v narekovajih in notaciji po standardu ISO 8601 (npr. "1954-07-20"), da ne bodo pomotoma obravnavani kot del formul. Izogibajte se krajevnim oblikam zapisa, kot je pri nas »20.07.54«, saj so lahko izračuni napačni, če dokument naložite pod drugimi krajevnimi nastavitvami.


tip

Nedvoumna pretvorba je možna za datume in čase po standardu ISO 8601 v njihovih razširjenih zapisih z ločili. Če pride do napake #VALUE!, potem prekličite potrditev Tvori napako #VALUE! v – LibreOffice Calc – Formula, gumb Podrobnosti v razdelku »Nastavitve podrobnih izračunov«, seznamsko polje Pretvorba besedila v števila.


Primeri

=ISOWEEKNUM(DATE(1995;1;1)) vrne 52. Prvi teden se začne na ponedeljek, 1995-01-02.

=ISOWEEKNUM(DATE(1999;1;1)) vrne 53. Prvi teden se začne na ponedeljek, 1995-01-04.

Podprite nas!