IMSIN

Vrne sinus kompleksnega števila. Sinus kompleksnega števila lahko izrazimo z:

Enačba IMSIN

Rezultat je predstavljen v obliki niza in ima za imaginarno enoto znak »i« ali »j«.

note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

IMSIN(kompleksno_število)

Kompleksno_število je kompleksno število, za katero bo izračunan sinus.

note

Kompleksno_število je znakovni izraz v obliki »a+bi« oz. »a+bj«, kjer sta a in b števili.
Če je kompleksno število v resnici realno število (b=0), je lahko znakovni izraz ali številska vrednost.


warning

Funkcija vedno vrne niz, ki predstavlja kompleksno število.
Če je rezultat kompleksno število, ki je v enem delu enako nič (a ali b), tisti del ne bo prikazan.


Primeri

=IMSIN("4-3i")
vrne -7,61923172032141+6,548120040911i.

=IMSIN(2)
vrne 0,909297426825682 kot niz. Imaginarni del je enak nič, zato v rezultatu ni prikazan.

Odprite datoteko s primerom:

Podprite nas!