FOURIER

Izračuna diskretno Fourierovo transformacijo [DFT] vhodne matrike kompleksnih števil z uporabo več algoritmov hitre Fourierove transformacije (FFT). Funkcija je matrična formula.

Skladnja

FOURIER(matrika, združenoPoStolpcih [; inverzno [; polarno [; najmanjšaMagnituda]]])

Matrika je obseg 2 x N ali N x 2, ki predstavlja matriko kompleksnih števil, ki jih želimo transformirati, kjer je N velikost oz. dolžina matrike. Matrika vsebuje realne in imaginarne dele podatkov.

ZdruženoPoStolpcih je logični argument (TRUE ali FALSE, 1 ali 0). Če je TRUE, je matrika združena po stolpcih, kjer prvi stolpec vsebuje realni del števila in drugi stolpci vsebujejo imaginarni del kompleksnega števila. Če je FALSE, vsebuje prva vrstica realni del kompleksnega števila in druga vrstica imaginarni del kompleksnega števila. Če je le en stolpec (vrstica), je vhodno zaporedje obravnavano kot povsem realno.

Inverzno je neobvezni logični argument (TRUE ali FALSE, 1 ali 0). Če je TRUE, izračuna inverzno diskretno Fourierovo transformacijo. Privzeta vrednost je FALSE.

Polarno: je neobvezen logični argument (TRUE ali FALSE, 1 ali 0). Določa, ali je končni izhod v polarnih koordinatah (radij in polarni kot oz. magnituda in faza). Privzeta vrednost je FALSE.

NajmanjšaMagnituda: uporabljeno samo, ko je izhod v polarni obliki (polarno=TRUE). Vse komponente frekvenc z magnitudo, manjšo od vrednosti najmanjšaMagnituda, bodo nadomeščene z ničelnim vnosom magnitude-faze. To je še posebej uporabno pri opazovanju spektra magnitude-faze signala, saj je vedno prisotna nekakšna manjša vrednost napake zaokrožanja, ko izvajamo algoritme FFT, in rezultatov v nepravilni ne ničelni fazi za neobstoječe frekvence. Z zagotavljanjem primerne vrednosti za ta parameter je te ne-obstoječe komponente frekvence mogoče prezreti. BPrivzeta vrednost najmanjšaMagnituda je 0,0, nobeno nadomeščanje se ne izvrši privzeto.

Primeri

Združi po stolpcih

TRUE

Polarno

FALSE

Inverzno.

FALSE

Formula

{=FOURIER(B6:C40,B1,B2,B3,0)}

Izvirna matrika

Transformirana matrika

Realni del

Imaginarni del

Realni del

Imaginarni del

0.392555411592569

0

17.1775578743134

3.88635177703826E-015

1.20843701681219

0

3.428868795359

2.37164790000189

0.851477676762644

0

-6.80271615433369

-15.1345439297576

1.78534651907738

0

-1.605447356601

-5.08653060378972

1.77946506138316

0

0.395847917447356

-2.41926785527625

1.51890060220168

0

-1.49410383304833

-2.39148041275

1.04694666137238

0

0.87223579298981

-1.14394086206797

0.83110083951399

0

1.5332458505929

0.678159168870983

1.23006228455127

0

0.450563708411459

0.22911248792634

0.133409796396031

0

0.545106616940358

0.411028927740438

0.130471655802496

0

2.22685996425193

-2.43092236748302

0.386478761838145

0

-1.61522859107175

-2.41682657284899

-0.703398287742919

0

1.30245078290168

1.45443785733126

-0.899115309693977

0

1.57930628561185

-1.33862736591677

-0.124045510064504

0

-1.07572227365276

-0.921557968003809

-0.513553513012611

0

-0.0557824179238028

-1.81336029451831

-0.613559196487517

0

-0.577666040004067

1.38887243891951

0.32607259491689

0

-0.826878282157686

-0.186591000796403

0.0316297814625926

0

-0.826878282157715

0.186591000796416

0.52298725899815

0

-0.577666040004051

-1.38887243891954

0.436798031445888

0

-0.0557824179237846

1.81336029451832

0.846212627320418

0

-1.07572227365276

0.921557968003802

0.913061096906024

0

1.57930628561187

1.33862736591678

1.2666287534781

0

1.3024507829017

-1.45443785733125

1.6653650481107

0

-1.61522859107176

2.416826572849

1.36582636202864

0

2.22685996425191

2.43092236748304

1.46722190894756

0

0.545106616940365

-0.411028927740441

0.66120489728397

0

0.450563708411458

-0.229112487926344

0.701534531762234

0

1.53324585059292

-0.678159168870965

0.65869368245062

0

0.872235792989797

1.14394086206799

0.287522455580069

0

-1.49410383304834

2.39148041275001

-0.409911360506096

0

0.395847917447327

2.41926785527626

-0.583168875679498

0

-1.60544735660102

5.08653060378972

-0.799684083650078

0

-6.80271615433379

15.1345439297575

-0.621417306845244

0

3.42886879535907

-2.37164790000194


Odprite datoteko s primerom:

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 6.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

ORG.LIBREOFFICE.FOURIER

Podprite nas!