Funkcije FLOOR

FLOOR

Zaokroži število na najbližji večkratnik značilnega števila.

Pri pozitivnem številu in pozitivnem značilnem številu funkcija zaokroži navzdol (proti nič). Pri negativnem številu in negativnem značilnem številu smer zaokrožanja določa vrednost parametra načina. Funkcija vrne napako, če imata število in značilno število drugačna predznaka.

warning

Če preglednico izvozite v zapisu Microsoft Excel, se funkcija FLOOR izvozi kot enakovredna funkcija FLOOR.MATH, ki obstaja od različice Excel 2013 naprej. Če nameravate uporabljati preglednico z zgodnejšimi različicami Excela, uporabite FLOOR.PRECISE, ki obstaja od Excel 2010, ali FLOOR.XCL, ki se izvozi kot funkcija FLOOR, združljiva z vsemi različicami Excela.


Skladnja

FLOOR(število[; značilno_število[; način]])

Število je število, ki bo zaokroženo, ali sklic na celico, ki vsebuje število.

Značilno_število (neobvezno) je vrednost ali sklic na celico, ki vsebuje vrednost, na katere večkratnik želimo število zaokrožiti. Privzeta vrednost je +1 oz. -1, odvisno od predznaka števila.

Način (neobvezno) je število ali sklic na celico, ki vsebuje število. Funkcija upošteva vrednost načina samo, če sta število in značilno_število negativna. Če je vrednost načina podana in ni enaka nič, se števila zaokrožijo navzgor (proti nič); če pa je vrednost načina enaka nič ali ni podana, se negativna števila zaokrožajo navzdol (stran od nič).

Primeri

=FLOOR(3,45) vrne 3.

=FLOOR(3,45, 3) vrne 3.

=FLOOR(-1,234) vrne -2.

=FLOOR(-45,67, -2, 0) vrne -46.

=FLOOR(-45,67, -2, 1) vrne -44.

FLOOR.MATH

Zaokroži število na najbližji večkratnik značilnega števila.

Pri pozitivnem številu funkcija zaokroži navzdol (proti nič). Pri negativnem številu smer zaokrožanja določa vrednost parametra načina. Predznak značilnega števila je prezrt.

warning

Ta funkcija je namenjena združljivosti z datotekami programa Microsoft Excel 2013 ali novejših.


Skladnja

FLOOR.MATH(število[; značilno_število[; način]])

Število je število, ki bo zaokroženo, ali sklic na celico, ki vsebuje število.

Značilno_število (neobvezno) je vrednost ali sklic na celico, ki vsebuje vrednost, na katere večkratnik želimo število zaokrožiti. Privzeta vrednost je 1.

Način (neobvezno) je število ali sklic na celico, ki vsebuje število. Če je vrednost načina podana in ni enaka nič, se negativno število zaokroži navzgor (proti nič). Če je vrednost načina enaka nič ali ni podana, se negativno število zaokroži navzdol (stran od nič).

Primeri

=FLOOR.MATH(3,45) vrne 3.

=FLOOR.MATH(3,45,-3) vrne 3.

=FLOOR.MATH(-1,234) vrne -2.

=FLOOR.MATH(-45,67,-2, 0) vrne -46.

=FLOOR.MATH(-45,67,+2, 1) vrne -44.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 5.0.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.FLOOR.MATH

FLOOR.PRECISE

Zaokroži število navzdol na najbližji večkratnik značilnega števila.

Pri pozitivnem številu funkcija zaokroži navzdol (proti nič). Pri negativnem številu funkcija zaokroži navzdol (stran od nič). Predznak značilnega števila je prezrt.

warning

Če preglednico izvozite v zapisu Microsoft Excel, se funkcija FLOOR izvozi kot enakovredna funkcija FLOOR.MATH, ki obstaja od različice Excel 2013 naprej. Če nameravate uporabljati preglednico z zgodnejšimi različicami Excela, uporabite FLOOR.PRECISE, ki obstaja od Excel 2010, ali FLOOR.XCL, ki se izvozi kot funkcija FLOOR, združljiva z vsemi različicami Excela.


Skladnja

FLOOR.PRECISE(število[; značilno_število])

Število je število, ki bo zaokroženo, ali sklic na celico, ki vsebuje število.

Značilno_število (neobvezno) je vrednost ali sklic na celico, ki vsebuje vrednost, na katere večkratnik želimo število zaokrožiti. Privzeta vrednost je 1.

Primeri

=FLOOR.PRECISE(3,45) vrne 3.

=FLOOR.PRECISE(-45,67,2) vrne -46.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.FLOOR.PRECISE

FLOOR.XCL

Zaokroži število na najbližji večkratnik značilnega števila.

Pri pozitivnem številu in pozitivnem značilnem številu funkcija zaokroži navzdol (proti nič). Pri negativnem številu in pozitivnem značilnem številu funkcija zaokroži navzdol (stran od nič). Pri negativnem številu in negativnem značilnem številu funkcija zaokroži navzgor (proti nič). Funkcija vrne napako, če je število pozitivno, značilno število pa negativno.

warning

Ta funkcija je namenjena združljivosti z datotekami programa Microsoft Excel 2007 ali starejših. Če preglednico programa Calc izvozite v zapisu Microsoft Excel, se sklici na funkcijo FLOOR.XCL izvozijo kot sklici na funkcijo FLOOR programa Excel, ki je združljiva z vsemi izdajami programa Excel. Če preglednico v zapisu Microsoft Excel uvozite v program Calc, se sklici na funkcijo FLOOR program Excel uvozijo kot sklici na funkcijo FLOOR.XCL programa Calc.


Skladnja

FLOOR.XCL(število; značilno_število)

Število je število, ki bo zaokroženo, ali sklic na celico, ki vsebuje število.

Značilno_število je vrednost ali sklic na celico, ki vsebuje vrednost, na katere večkratnik želimo število zaokrožiti.

Primeri

=FLOOR.XCL(3,45,2) vrne 2.

=FLOOR.XCL(-45,67,2) vrne -46.

=FLOOR.XCL(-45,67,-2) vrne -44.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 5.0.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.FLOOR

Podprite nas!