ERROR.TYPE

Vrne število, ki predstavlja določeno vrsto napake, ali vrednost napake #N/A, če ne gre za napako.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 5.0.


Skladnja

ERROR.TYPE(vrednost_napake)

Vrednost_napake – obvezen argument. Vrednost napake ali sklic na celico, katere vrednost je potrebno obdelati.

Vrednost napake

Vrnjena vrednost

#NULL! (Nap:521)

1

#DIV/0! (Nap:532)

2

#VALUE! (Nap:519)

3

#REF! (Nap:524)

4

#NAME? (Nap:525)

5

#NUM! (Nap:503)

6

#N/A (Nap:32767)

7

Vse drugo

#N/A


note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Primeri

Enostavna raba

=ERROR.TYPE(#N/A)

Vrne 7, ker je 7 število indeksa vrednosti napake #N/A.

=ERROR.TYPE(A3)

Če A3 vsebuje izraz, ekvivalenten deljenju z nič, funkcija vrne 2, saj je 2 številka indeksa vrednosti napake #DIV/0!

Naprednejši način

Če se pri deljenju A1 z A2 slednji lahko spremeni v nič, lahko to rešite na naslednji način:

=IF(ISERROR(A1/A2);IF(ERROR.TYPE(A1/A2)=2;"imenovalec ne sme biti enak nič");A1/A2)

Funkcija ISERROR vrne TRUE, če je napaka, ali FALSE, če ni. Če je prišlo do napake, funkcija IF naslavlja naslednji argument, če pa napake ni, vrne rezultat deljenja. Naslednji argument preverja številko indeksa vrste napake. Če je slednja enaka 2, vrne besedilo »delitelj ne more biti nič«, sicer vrne 0. Torej deljenje z nič vrne točen opis napake, uspešno deljenje vrne rezultat deljenja, druga vrsta napake pa vrne nič.

warning

Če je kot pogoj za funkcijo IF uporabljena funkcija ERROR.TYPE, in ERROR.TYPE vrne napako #N/A, tudi funkcija IF vrne #N/A. Temu se izognite z uporabo ISERROR, kot je prikazano v zgornjem primeru.


Podprite nas!