EOMONTH

Vrne datum zadnjega dne v mesecu, ki pade mesece od začetnega_datuma.

note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

EOMONTH(začetni_datum; meseci)

Začetni_datum je datum (začetna točka izračuna).

Meseci je število mesecev pred (negativno) ali po (pozitivno) začetnem datumu.

Primeri

Kaj je zadnji dan v mesecu, ki pade 6 mesecev po 14. septembru 2001?

=EOMONTH(DATE(2001;9;14);6) vrne serijsko število 37346. Če ga oblikujemo kot datum, je to 2002-03-31.

=EOMONTH("2001-09-14";6) prav tako deluje. Če datum podate neposredno, priporočamo uporabo zapisa po standardu ISO 8601, saj mora biti neodvisen od izbranih krajevnih nastavitev.

Podprite nas!