DAY

Vrne dan podane datumske vrednosti. Dan je vrnjen kot celo število med 1 in 31. Vnesete lahko tudi negativno datumsko/časovno vrednost.

note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

DAY(število)

Število je notranja datumska številka.

note

Pri vnašanju datumov bodo poševnice ali pomišljaji, ki jih uporabite za ločevanje datumov, morda pretvorjeni v aritmetične operatorje. Zato datumi, vneseni v tej obliki, ne bodo nujno prepoznani kot datumi, kar lahko povzroči napačen izračun. Uporabite funkcijo DATE, npr. DATE(1954;7;20), ali pa datume zapisujte v narekovajih in notaciji po standardu ISO 8601 (npr. "1954-07-20"), da ne bodo pomotoma obravnavani kot del formul. Izogibajte se krajevnim oblikam zapisa, kot je pri nas »20.07.54«, saj so lahko izračuni napačni, če dokument naložite pod drugimi krajevnimi nastavitvami.


tip

Nedvoumna pretvorba je možna za datume in čase po standardu ISO 8601 v njihovih razširjenih zapisih z ločili. Če pride do napake #VALUE!, potem prekličite potrditev Tvori napako #VALUE! v – LibreOffice Calc – Formula, gumb Podrobnosti v razdelku »Nastavitve podrobnih izračunov«, seznamsko polje Pretvorba besedila v števila.


Primeri

=DAY(1) vrne 31 (saj LibreOffice začne šteti pri nič od 30. decembra 1899)

=DAY(NOW()) vrne trenutni dan.

=DAY(C4) vrne 5, če v celico C4 vnesete 1901-08-05 (datumska vrednost bo morda oblikovana drugače, ko pritisnete vnašalko).

Podprite nas!