DATEDIF

Vrne število celih dni, mesecev ali let med začetnim in končnim datumom.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 3.6.


note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Skladnja

DATEDIF(začetni datum; končni datum; interval)

Začetni datum – datum, za katerega se izračuna rezultat.

Končni datum je datum, do katerega se izvede izračun. Končni datum mora biti kasnejši od začetnega.

Interval je znakovni niz, ki določa, kako bo izračunana razlika. Možne vrednosti so »d«, »m«, »y«, »ym«, »md« ali »yd«, ne glede na trenutne jezikovne nastavitve.

note

Pri vnašanju datumov bodo poševnice ali pomišljaji, ki jih uporabite za ločevanje datumov, morda pretvorjeni v aritmetične operatorje. Zato datumi, vneseni v tej obliki, ne bodo nujno prepoznani kot datumi, kar lahko povzroči napačen izračun. Uporabite funkcijo DATE, npr. DATE(1954;7;20), ali pa datume zapisujte v narekovajih in notaciji po standardu ISO 8601 (npr. "1954-07-20"), da ne bodo pomotoma obravnavani kot del formul. Izogibajte se krajevnim oblikam zapisa, kot je pri nas »20.07.54«, saj so lahko izračuni napačni, če dokument naložite pod drugimi krajevnimi nastavitvami.


tip

Nedvoumna pretvorba je možna za datume in čase po standardu ISO 8601 v njihovih razširjenih zapisih z ločili. Če pride do napake #VALUE!, potem prekličite potrditev Tvori napako #VALUE! v – LibreOffice Calc – Formula, gumb Podrobnosti v razdelku »Nastavitve podrobnih izračunov«, seznamsko polje Pretvorba besedila v števila.


Vrednost za »interval«

Vrnjena vrednost

"d"

Vrne število celih dni med začetnim in končnim datumom.

"m"

Vrne število celih mesecev med začetnim in končnim datumom.

"y"

Vrne število celih let med začetnim in končnim datumom.

"ym"

Vrne število celih mesecev pri odštevanju let iz razlike med začetnim in končnim datumom.

"md"

Vrne število celih dni pri odštevanju let in mesecev od razlike med začetnim in končnim datumom.

"yd"

Vrne število celih dni pri odštevanju let od razlike med začetnim in končnim datumom.


Primeri

Izračun starosti. Moški se je rodil 17. aprila 1974. Danes smo 13. junija 2012.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") vrne 38.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") vrne 1.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") vrne 27.

Torej je star 38 let, 1 mesec in 27 dni.

=DATEDIF(DATE(1974,4,17);"2012-06-13";"m") vrne 457, na svetu je že 457 mesecev.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"d") vrne 13937, na svetu je že 13937 dni.

=DATEDIF("1974-04-17";DATE(2012;06;13);"yd") vrne 57, njegov rojstni dan je bil pred 57 dnevi.

Podprite nas!