COUNTIFS

Vrne število celic, ki ustrezajo pogojem v več obsegih.

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.0.


Skladnja

COUNTIFS(Obseg; Pogoj[; Obseg2; Pogoj2][; ... ; [Obseg127; Pogoj127]])

Obseg1 – obvezen argument. Gre za obseg celic, ime imenovanega obsega ali oznako stolpca oz. vrstice, kjer bo uveljavljen ustrezni pogoj.

Pogoj: pogoj je sklic na posamezno celico, število ali besedilo. Uporablja se za primerjavo z vsebino celic.

Sklic na prazno celico je tolmačen kot številska vrednost 0.

Ujemajoči izraz je lahko:

Obseg2 – neobvezen argument. Obseg2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Obseg1.

Pogoj2 – Neobvezno. Pogoj2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Pogoj.

Iskanje podpira regularne izraze. Če so ti omogočeni, lahko vnesete npr. »vse.*«, da najdete prvo mesto, kjer se nahaja »vse«, in kateremu sledi karkoli. Če želite iskati besedilo, ki je tudi regularen izraz, morate pred vsak meta-znak regularnega izraza ali operator vnesi znak »\« ali pa besedilo zaobjeti v \Q...\E. Samodejno vrednotenje nadomestnih znakov ali regularnega izraza lahko vklopite in izklopite v – LibreOffice Calc – Izračuni.

warning

Če uporabljate funkcije, v katerih je vsaj eden argument iskalni pogoj, ki predstavlja regularni izraz, se bo niz pogojev najprej poskusil pretvoriti v števila. Primer: ».0« se pretvori v 0.0 itn. Če pretvorba uspe, iskanje ne bo vrnilo regularnega izraza, temveč število. Če preklopite na slovenske krajevne nastavitve, kjer decimalno ločilo ni pika, temveč vejica, pa pretvorba regularnega izraza deluje. Če želite vsiliti iskanje regularnega izraza namesto števila, uporabite izraz, ki ga ni mogoče pretvoriti v numeričnega, npr. ».[0]«, ».\0« ali »(?i).0«.


Obseg, Obseg2, ... in Pogoj, Pogoj2, ... morajo biti enake velikosti, sicer funkcija vrne Nap:502 – Neveljaven argument.

note

Logična relacija med pogojema lahko določimo kot logični IN oz. AND (konjunkcijo). Z drugimi besedami: če in samo če so izpolnjeni vsi dani pogoji, se vrednost ustrezne celice danega obsega_funkcije uporabi v izračunu.


Funkcija ima lahko do 255 argumentov, kar pomeni, da lahko določite 127 pogojev in njihovih obsegov.

Če celica vsebuje TRUE, je obravnavana kot 1, če vsebuje FALSE pa kot 0 (nič).

note

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Primer

Oglejte si naslednjo tabelo

A

B

C

1

Ime izdelka

Prodaja

Prihodek

2

sirotka

20

65

3

sir

35

85

4

sladoled

20

190

5

led

17

180

6

sirotka-kozja

ni

ni


warning

V vseh spodnjih primerih vsebujejo obsegi za izračun vrstico številka 6, vendar je prezrta, ker vsebuje besedilo.


Enostavna raba

=COUNTIFS(B2:B6;">=20")

Prešteje vrstice v obsegu B2:B6 z vrednostmi, večjimi ali enakimi 20. Vrne 3, saj peta in šesta vrstica ne ustrezata pogoju.

=COUNTIFS(B2:B6;">=20";C2:C6;">70")

Prešteje vrstice, ki v obsegu C2:C6 vsebujejo vrednosti, večje od 70, ter v obsegu C2:C6 vsebujejo vrednosti, večje od ali enake 20. Vrne 2, ker druga, peta in šesta vrstica ne ustrezajo najmanj enemu pogoju.

Uporaba regularnih izrazov in gnezdenih funkcij

Da bi ti primeri delovali na opisan način, preverite, da je potrjena možnost V formulah omogoči regularne izraze v – LibreOffice Calc – Izračuni.

=COUNTIFS(B2:B6;"[:alpha:]*")

Prešteje vrstice v obsegu B2:B6, ki vsebujejo le abecedne znake. Vrne 1, ker le šesta vrstica ustreza pogoju.

=COUNTIFS(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Prešteje vrstice v obsegu B2:B6 brez tistih, ki vsebujejo največjo ali najmanjšo vrednost. Vrne 2, ker tretja, peta in šesta vrstica ne ustrezajo najmanj enemu pogoju.

=COUNTIFS(A2:A6;"sir.*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Prešteje vrstice, katerih celice se v obsegu A2:A6 začnejo s »sir« in v obsegu B2:B6 ne vsebujejo največje vrednosti iz tega obsega. Vrne 1, ker le druga vrstica ustreza vsem pogojem.

Sklic na celico kot pogoj

Če želite enostavno spremeniti pogoj, ga lahko navedete v posebni celici in uporabite sklic na to celico v pogoju funkcije COUNTIFS. Zgornjo funkcijo lahko tako zapišete na naslednji način:

=COUNTIFS(A2:A6;E2&".*";B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Če je E2 enako pot, funkcija vrne 1, saj se povezava na celico zamenja z njeno vsebino ter deluje kot zgornja funkcija.

Odprite datoteko s primerom:

Podprite nas!