COLOR

Vrne numerično vrednosti, izračunano iz kombinacije treh barv (rdeče, zelene in modre) ter kanala alfa, v barvnem sistemu RGBA. Rezultat je odvisen ob barvnega sistema, ki ga uporablja vaš računalnik.

Skladnja

RGB (Rdeča, Zelena, Modra [; Alfa])

Rdeča, zelena in modra – obvezni argumenti. Vrednosti za rdečo, zeleno in modro komponento zapisa RGB. Vrednosti morajo biti med 0 in 255. 0 pomeni brez barvnih komponent, 255 pa pomeni polno barvno komponento.

Alfa – neobvezni argument. Vrednost kanala alfa ali kompozita alfa. Alfa je celoštevilska vrednost med 0 in 255. Alfa 0 pomeni, da je barva povsem prosojna, medtem ko vrednost 255 predstavlja popolnoma prekrivno barvo.

Primeri

COLOR(255;255;255;1) vrne 33554431

COLOR(0;0;255;0) vrne 255

COLOR(0;0;255;255) vrne 4278190335

COLOR(0;0;400;0) vrne Nap:502 (Neveljaven argument), ker je vrednost modre večja kot 255.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.4.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

ORG.LIBREOFFICE.COLOR

Podprite nas!