COLOR

Vrne numerično vrednosti, izračunano iz kombinacije treh barv (rdeče, zelene in modre) ter kanala alfa, v barvnem sistemu RGBA. Rezultat je odvisen ob barvnega sistema, ki ga uporablja vaš računalnik.

Skladnja

RGB (Rdeča, Zelena, Modra [; Alfa])

Rdeča, zelena in modra – obvezni argumenti. Vrednosti za rdečo, zeleno in modro komponento zapisa RGB. Vrednosti morajo biti med 0 in 255. 0 pomeni brez barvnih komponent, 255 pa pomeni polno barvno komponento.

Alfa – neobvezni argument. Vrednost kanala alfa ali kompozita alfa. Alfa je celoštevilska vrednost med 0 in 255. Alfa 0 pomeni, da je barva povsem prosojna, medtem ko vrednost 255 predstavlja popolnoma prekrivno barvo.

Primeri

COLOR(255;255;255;1) vrne 33554431

COLOR(0;0;255;0) vrne 255

COLOR(0;0;255;255) vrne 4278190335

COLOR(0;0;400;0) vrne Nap:502 (Neveljaven argument), ker je vrednost modre večja kot 255.

Podprite nas!