Funkcije CEILING

CEILING

Število zaokroži na najbližji večkratnik značilnega števila.

Pri pozitivnem številu in pozitivnem značilnem številu funkcija zaokroži navzgor (stran od nič). Pri negativnem številu in negativnem značilnem številu smer zaokrožanja določa vrednost parametra načina. Funkcija vrne napako, če imata število in značilno število drugačna predznaka.

warning

Če preglednico izvozite v zapisu Microsoft Excel, se funkcija CEILING izvozi kot enakovredna funkcija CEILING.MATH, ki obstaja od različice Excel 2013 naprej. Če nameravate uporabljati preglednico z zgodnejšimi različicami Excela, uporabite CEILING.PRECISE, ki obstaja od Excel 2010, ali CEILING.XCL, ki se izvozi kot funkcija CEILING, združljiva z vsemi različicami Excela.


Skladnja

CEILING(število [; značilno_število [; način]])

Število je število, ki bo zaokroženo, ali sklic na celico, ki vsebuje število.

Značilno_število (neobvezno) je vrednost ali sklic na celico, ki vsebuje vrednost, na katere večkratnik želimo število zaokrožiti. Privzeta vrednost je +1 oz. -1, odvisno od predznaka števila.

Način (neobvezno) je število ali sklic na celico, ki vsebuje število. Funkcija upošteva vrednost načina samo, če sta število in značilno_število negativna. Če je vrednost načina podana in ni enaka nič, se števila zaokrožijo navzdol (stran od nič); če pa je vrednost načina enaka nič ali ni podana, se negativna števila zaokrožajo navzgor (proti nič).

Primeri

=CEILING(3,45) vrne 4.

=CEILING(3,45; 3) vrne 6.

=CEILING(-1,234) vrne -1.

=CEILING(-45,67; -2; 0) vrne -44.

=CEILING(-45,67; -2; 1) vrne -46.

CEILING.PRECISE

Število zaokroži navzgor na najbližji večkratnik značilnega števila.

Pri pozitivnem številu funkcija zaokroži navzgor (stran od nič). Pri negativnem številu funkcija zaokroži navzdol (proti nič). Predznak značilnega števila je prezrt.

note

Ta funkcija izračuna identične rezultate kot funkcija ISO.CEILING.


Skladnja

CEILING.PRECISE(število [; značilno_število])

Število je število, ki bo zaokroženo, ali sklic na celico, ki vsebuje število.

Značilno_število (neobvezno) je vrednost ali sklic na celico, ki vsebuje vrednost, na katere večkratnik želimo število zaokrožiti. Privzeta vrednost je 1.

Primeri

=CEILING.PRECISE(3,45) vrne 4.

=CEILING.PRECISE(-45,67; 2) vrne -44.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.CEILING.PRECISE

CEILING.MATH

Število zaokroži na najbližji večkratnik značilnega števila.

Pri pozitivnem številu funkcija zaokroži navzgor (stran od nič). Pri negativnem številu smer zaokrožanja določa vrednost parametra načina. Predznak značilnega števila je prezrt.

warning

Ta funkcija je namenjena združljivosti z datotekami programa Microsoft Excel 2013 ali novejših.


Skladnja

CEILING.MATH(število [; značilno_število [; način]])

Število je število, ki bo zaokroženo, ali sklic na celico, ki vsebuje število.

Značilno_število (neobvezno) je vrednost ali sklic na celico, ki vsebuje vrednost, na katere večkratnik želimo število zaokrožiti. Privzeta vrednost je 1.

Način (neobvezno) je število ali sklic na celico, ki vsebuje število. Če je vrednost načina podana in ni enaka nič, se negativno število zaokroži navzdol (stran od nič). Če je vrednost načina enaka nič ali ni podana, se negativno število zaokroži navzgor (proti nič).

Primeri

=CEILING.MATH(3,45) vrne 4.

=CEILING.MATH(3,45; -3) vrne 6.

=CEILING.MATH(-1,234) vrne -1.

=CEILING.MATH(-45,67; -2; 0) vrne -44.

=CEILING.MATH(-45,67; +2; 1) vrne -46.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 5.0.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.CEILING.MATH

CEILING.XCL

Število zaokroži na najbližji večkratnik značilnega števila.

Pri pozitivnem številu in pozitivnem značilnem številu funkcija zaokroži navzgor (stran od nič). Pri negativnem številu in pozitivnem značilnem številu funkcija zaokroži navzgor (proti nič). Pri negativnem številu in negativnem značilnem številu funkcija zaokroži navzdol (stran od nič). Funkcija vrne napako, če je število pozitivno, značilno število pa negativno.

warning

Ta funkcija je namenjena združljivosti z datotekami programa Microsoft Excel 2007 ali starejših. Če preglednico programa Calc izvozite v zapisu Microsoft Excel, se sklici na funkcijo CEILING.XCL izvozijo kot sklici na funkcijo CEILING programa Excel, ki je združljiva z vsemi izdajami programa Excel. Če preglednico v zapisu Microsoft Excel uvozite v program Calc, se sklici na funkcijo CEILING programa Excel uvozijo kot sklici na funkcijo CEILING.XCL programa Calc.


Skladnja

CEILING.XCL(število, značilno_število)

Število je število, ki bo zaokroženo, ali sklic na celico, ki vsebuje število.

Značilno_število je vrednost ali sklic na celico, ki vsebuje vrednost, na katere večkratnik želimo število zaokrožiti.

Primeri

=CEILING.XCL(3,45,2) vrne 4.

=CEILING.XCL(-45,67; 2) vrne -44.

=CEILING.XCL(-45,67; -2) vrne -46.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 5.0.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.CEILING

ISO.CEILING

Število zaokroži navzgor na najbližji večkratnik značilnega števila.

Pri pozitivnem številu funkcija zaokroži navzgor (stran od nič). Pri negativnem številu funkcija zaokroži navzdol (proti nič). Predznak značilnega števila je prezrt.

note

Ta funkcija izračuna identične rezultate kot funkcija CEILING.PRECISE.


Skladnja

ISO.CEILING(število [; značilno_število])

Število je število, ki bo zaokroženo, ali sklic na celico, ki vsebuje število.

Značilno_število (neobvezno) je vrednost ali sklic na celico, ki vsebuje vrednost, na katere večkratnik želimo število zaokrožiti. Privzeta vrednost je 1.

Primeri

=ISO.CEILING(3,45) vrne 4.

=ISO.CEILING(-45,67; 2) vrne -44.

Tehnični podatki

tip

Ta funkcija je na voljo od LibreOffice 4.3.


Ta funkcija ni del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Imenski prostor je

COM.MICROSOFT.ISO.CEILING

Podprite nas!