ASC

Pretvori znake dveh bajtov (polne širine) v znake enojnega bajta (polovične širine) ASCII in znake katakana.

note

Skladnja

=ASC(Besedilo)

Besedilo: besedilo z znaki, ki jih želite pretvoriti.

note

Če uporabite funkcijo ASC z nizom, ki ga sestavljajo znaki enega samega bajta, vrne nespremenjen vhodni niz.


Primeri

=ASC("LibreOffice") vrne niz »LibreOffice«. Do sprememb ni prišlo, ker so vsi znaki znaki enega bajta.

=ASC("ライト") vrne niz "ライト", ki ga sestavljajo znaki enega bajta.

Podprite nas!