Primer

Oglejte si naslednjo tabelo

A

B

C

1

Ime izdelka

Prodaja

Prihodek

2

sirotka

20

65

3

sir

35

85

4

sladoled

20

190

5

led

17

180

6

sirotka-kozja

ni

ni


warning

V vseh spodnjih primerih vsebujejo obsegi za izračun vrstico številka 6, vendar je prezrta, ker vsebuje besedilo.


Obseg_funkcije; Obseg1; Pogoj[; Obseg2; Pogoj2][; ...; [Obseg127; Pogoj127]]

note

Logična relacija med pogojema lahko določimo kot logični IN oz. AND (konjunkcijo). Z drugimi besedami: če in samo če so izpolnjeni vsi dani pogoji, se vrednost ustrezne celice danega obsega_funkcije uporabi v izračunu.


Obseg_funkcije in Obseg1, Obseg2, ... morajo biti enake velikosti, sicer funkcija vrne nap:502 – Neveljaven argument.

Obseg1 – obvezen argument. Gre za obseg celic, ime imenovanega obsega ali oznako stolpca oz. vrstice, kjer bo uveljavljen ustrezni pogoj.

Pogoj: pogoj je sklic na posamezno celico, število ali besedilo. Uporablja se za primerjavo z vsebino celic.

Sklic na prazno celico je tolmačen kot številska vrednost 0.

Ujemajoči izraz je lahko:

Obseg2 – neobvezen argument. Obseg2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Obseg1.

Pogoj2 – Neobvezno. Pogoj2 in vsi naslednji imajo isti pomen kot Pogoj.

Funkcija ima lahko do 255 argumentov, kar pomeni, da lahko določite 127 pogojev in njihovih obsegov.

Če celica vsebuje TRUE, je obravnavana kot 1, če vsebuje FALSE pa kot 0 (nič).

Podprite nas!