Obrazec

Obrazec za vnos podatkov je orodje, ki poenostavi vnos podatkov v preglednicah. Z obrazcem za vnos podatkov lahko vnesete, urejate in brišete zapise (ali vrstice) podatkov in se izognete vodoravnemu drsenju, ko ima tabela številne stolpce ali ko so nekateri stolpci zelo široki.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Obrazec.


Priprava obrazca za vnos podatkov

Za učinkovito delo mora imeti podatkovna tabela Calc naslovno vrstico, kjer je vsebina vsake celice oznaka za stolpec. Vsebina naslovnih celic postane oznaka za vsako podatkovno polje v obrazcu.

Aktiviranje obrazca

  1. Postavite kazalko v vrstico glave tabele.

  2. Izberite Podatki – Obrazec.

Izpolnjevanje obrazca s podatki

V besedilna polja vnesite podatke. Pritisnite vnašalko ali kliknite Nov, da ga dodate tabeli.

Gumbi pogovornega okna Obrazec

Nov: izpolni zapis (celice vrstice tabel) z vsebino polj obrazca in skoči na nov zapis ali doda nov zapis na konec tabele.

Izbriši: izbriše trenuten zapis.

Obnovi: če je bilo polje obrazca z urejanjem spremenjeno, obnovi vsebino zapisa na njegovo začetno stanje.

Prejšnji zapis: pomaknete na prejšnji zapis (vrstico tabele).

Naslednji zapis: pomaknete se na naslednji zapis.

Zapri: zapre obrazec.

Pogovorno okno Obrazec in celice vrstice glave kot oznake polj

tip

Uporabite tabulatorko in kombinacijo tipk dvigalka+tabulatorka, da se pomikate sem in tja med besedilnimi polji pogovornega okna obrazca.


tip

Za pomikanje med besedilnimi polji lahko uporabite tudi drsnik obrazca.


Ponovno odpiranje pogovornega okna Obrazec

Če želite ponovno odpreti pogovorno okno obrazca, postavite kazalec nad vrstico glave tabele in odprite obrazec. Prikazani zapis v obrazcu je prvi podatkovni zapis. Pomaknite se na zadnji zapis, preden vnesete nove podatke, sicer boste uredili trenutni zapis.

Podprite nas!