Vikend je neobvezen parameter – število ali niz, s katerim so določeni dnevi tedna, ki so dnevi vikenda in jih ne štejemo za delavnike. Vikend je številka ali niz vikenda, ki določa, kdaj nastopi vikend. Številske vrednosti vikenda nakazujejo naslednje dni kot vikend:

Števila 1 do 7 za dvodnevne vikende in 11 do 17 za enodnevne vikende.

Število

Vikend

1 ali izpuščeno

Sobota in nedelja

2

Nedelja in ponedeljek

3

Ponedeljek in torek

4

Torek in sreda

5

Sreda in četrtek

6

Četrtek in petek

7

Petek in sobota

11

Samo nedelja

12

Samo ponedeljek

13

Samo torek

14

Samo sreda

15

Samo četrtek

16

Samo petek

17

Samo sobota


Niz vikenda ponuja še en način za določitev tedenskih dela prostih dni. Vsebovati mora sedem (7) znakov – ničle (0) za delavnike in enice (1) za dela proste dni. Vsak znak predstavlja dan v tednu s ponedeljkom na začetku. Veljavne so le 1 in 0. Niz »1111111« ni veljaven in ga ni dovoljeno uporabiti. Primer: niz vikenda »0000011« kot dela proste dni določa soboto in nedeljo.

Prazniki je neobvezni seznam praznikov. To dela prosti dnevi. Vnesite obseg celic, v katerih so prazniki navedeni posamično.

Podprite nas!