Opozorilo o napaki

Določite sporočilo o napaki, ki bo prikazano ob vnosu neveljavnih podatkov v celico.

S sporočilom o napaki lahko začnete tudi makro. Na koncu te strani je na voljo vzorčni makro.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Veljavnost, nato zavihek Opozorilo o napaki.


Sporočilo o napaki prikaži ob vnosu neveljavnih vrednosti.

Prikaže sporočilo o napaki, ki ga vnesete v območje Vsebina, ob vnosu neveljavnih podatkov v celico. Če možnosti ni izbrana, se sporočilo prikaže ob preprečitvi neveljavnega vnosa.

V obeh primerih se, če izberete »Ustavi«, neveljavni vnos zbriše in v celico ponovno vnese predhodna vrednost. Enako velja, če zaprete pogovorni okni »Opozorilo« in »Informacije« tako, da kliknete gumb Prekini. Če pogovorni okni zaprete z gumbom V redu, se neveljavni vnos ne izbriše.

Vsebina

Dejanje

Izberite dejanje, ki se bo zgodilo ob vnosu neveljavnih podatkov v celico. Dejanje »Ustavi« zavrže neveljavni vnos in prikaže pogovorno okno, ki ga morate zapreti s klikom V redu. Dejanji »Opozorilo« in »Informacije« prikažeta pogovorno okno, ki ga lahko zaprete s klikom V redu ali Prekini. Neveljavni vnos se zavrže samo, ko kliknete Prekini.

Prebrskaj

Odpre se pogovorno okno Makro, kjer lahko izberete makro, ki se izvrši ob vnosu neveljavnih podatkov v celico. Makro se izvrši po prikazu sporočila o napaki.

Naslov

Vnesite naziv makra ali sporočila o napaki, ki ga želite prikazati ob vnosu neveljavnih podatkov v celico.

Sporočilo o napaki

Vnesite sporočilo, za katerega želite, da se prikaže ob vnosu neveljavnih podatkov v celico.

Vzorčni makro:


  Function ExampleValidity(CellValue as String, TableCell as String)
    Dim msg as string
    msg = "Invalid value: " & "'" & CellValue & "'"
    msg = msg & " in table: " & "'" & TableCell & "'"
    MsgBox msg ,16,"Error message"
  End Function

Podprite nas!