Pogoji

Podajte veljavnostna pravila za izbrano celico (celice).

Za dostop do tega ukaza ...

Meni Podatki – Veljavnost, nato zavihek Pogoji.


Določite lahko pogoje, kot so npr.: »Števila med 1 in 10« ali »Besedila z manj kot 20 znaki«.

Dovoli

Kliknite možnost preverjanja za izbrano celico (celice).

Na voljo so naslednji pogoji:

Pogoj

Učinek

Vse vrednosti

Brez omejitev.

Cela števila

Samo cela števila, ki ustrezajo pogoju.

Decimalno

Vsa števila, ki ustrezajo pogoju.

Datum

Vsa števila, ki ustrezajo pogoju. Vnesene vrednosti se ustrezno oblikujejo ob naslednjem priklicu pogovornega okna.

Čas

Vsa števila, ki ustrezajo pogoju. Vnesene vrednosti se ustrezno oblikujejo ob naslednjem priklicu pogovornega okna.

Obseg celic

Dovoli samo vrednosti, ki so podane v obsegu celice. Obseg celice lahko podate eksplicitno ali pa kot poimenovan obseg podatkovne zbirke in kot poimenovan obseg. Obseg je lahko sestavljen iz enega stolpca ali ene vrstice celic. Če podate obseg stolpcev in vrstic, se uporabi samo prvi stolpec.

Seznam

Dovoli samo vrednosti ali nize, podane v seznamu. Nize in vrednosti lahko mešate. Števila se ovrednotijo s svojo vrednostjo, zato je, če vnesete v seznam število 1, vnos 100 % prav tako veljaven.

Ikona opombe

Če uporabite obliko zapisa Excel, je največje število shranjenih znakov 255.


Dolžina besedila

Vnosi, katerih dolžina ustreza pogoju.

Po meri

Dovoli le vrednosti, s katerimi formula v polju Formula vrne TRUE, če se formula preračuna z vnesenimi vrednostmi. Formula je lahko poljuben izraz, ki se ovrednoti v logično vrednost TRUE ali FALSE ali vrne številsko vrednost, pri čemer se ne ničelna vrednost tolmači kot TRUE in 0 se tolmači kot FALSE.

V formulah lahko uporabljate relativno sklicevanje. Primer: če so izbrane celice A1:A4, kazalka se nahaja v celici A1 in v polju Formula je vnos ISODD(A1), lahko v celice od A1 do A4 vnesete le liha števila.


Dovoli prazne celice

V povezavi z Orodja – Detektiv – Označi neveljavne podatke določa, da so prazne celice prikazane kot neveljavni podatki (onemogočeno) ali ne (omogočeno).

Pokaži seznam izbir

Pokaže seznam vseh veljavnih nizov ali vrednosti, izmed katerih lahko izbirate. Seznam lahko odprete tudi tako, da izberete celice in pritisnete tipki .

Razvrsti vnose v naraščajočem vrstnem redu

Seznam izbora razvrsti v naraščajočem vrstnem redu in filtrira dvojnike v seznamu. Če možnost ni odkljukana, se uporabi vrstni red iz podatkovnega vira.

Vir

Vnesite obseg celice, ki vsebuje veljavne vrednosti ali besedilo.

Vnosi

Vnesite vnose, ki so veljavne vrednosti ali besedilni nizi.

Podatki

Izberite primerjalnostnega operatorja, ki ga želite uporabiti. Razpoložljivi operatorji so odvisni od tega, kar izberete v oknu Dopusti . Če izberete »med« ali »ni med«, se pojavita okni za vnos Najmanjša in Največja. V nasprotnem primeru se prikažejo samo okna za vnos Najmanjša, Največja ali Vrednost.

Vrednost

Vnesite vrednost za možnost podatkovne veljavnosti, ki ste jo izbrali v oknu Dopusti.

Najmanj

Vnesite najmanjšo vrednost za možnost podatkovne veljavnosti, ki ste jo izbrali v oknu Dopusti .

Največ

Vnesite največjo vrednost za možnost podatkovne veljavnosti, ki ste jo izbrali v oknu Dopusti.

Podprite nas!