Združevanje

Združevanje vrtilnih tabel prikaže pogovorno okno Združevanje za vrednosti ali za datume.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Združi in oriši – Združi.


Začni

Določa začetek združevanja.

Samodejno

Določa, ali se naj prične združevanje pri najmanjši vrednosti.

Ročno pri

Določa, ali boste sami vnesli začetno vrednost za združevanje.

Konec

Določa konec združevanja.

Samodejno

Poda, ali se naj združevanje konča pri največji vrednosti.

Ročno pri

Poda, ali boste sami vnesli končno vrednost za združevanje.

Združi po

Poda obseg vrednosti, po kateri se izračunajo meje vsake skupine.

Število dni

V primeru združevanja datumskih vrednosti poda število dni, po katerih se združuje.

Intervali

V primeru združevanja datumskih vrednosti poda intervale, po katerih se združuje.

Podprite nas!