Možnosti podatkovnega polja

Dodatne možnosti za podatkovna polja stolpcev, vrstic in strani določite z vrtilno tabelo.

Razvrsti po

Izberite polje podatkov, po katerem želite razvrstiti stolpce ali vrstice.

Naraščajoče

Razvrsti vrednosti od najnižje vrednosti do najvišje vrednosti. Če gre pri izbranem polju za polje, za katerega se je odprlo pogovorno okno, postavke razvrsti po imenu. Če gre za podatkovno polje, razvrsti postavke po vrednosti rezultata izbranega podatkovnega polja.

Padajoče

Razvrsti vrednosti padajoče od najvišje vrednosti do najnižje vrednosti. Če gre pri izbranem polju za polje, za katerega je bilo odprto pogovorno okno, razvrsti postavke po imenu. Če gre za podatkovno polje, razvrsti postavke po vrednosti rezultata izbranega podatkovnega polja.

Ročno

Razvrsti vrednosti po abecednem redu.

Možnosti prikaza

Možnosti za prikaz lahko podate za vsa polja vrstic, razen za zadnje, najnotranjejše polje vrstic.

Postavitev

Izberite način postavitve za seznamsko polje.

Prazna vrstica po vsakem elementu

Doda prazno vrstico za podatki za vsak element v vrtilni tabeli.

Samodejno pokaži

Prikaže zgornje ali spodnje elemente nn, ko razvrščate po določenem polju.

Pokaži

Vključi funkcijo samodejnega prikaza.

elementov

Vnesite največje število elementov, ki jih želite samodejno prikazati.

Od

Prikaže zgornje ali spodnje elemente v podanem vrstnem redu.

Uporaba polja

Izberite polje podatkov, po katerem želite razvrstiti podatke.

Skrij elemente

Izberite elemente, ki jih želite skriti pred izračuni.

Hierarhija

Izberite hierarhijo, ki jo želite uporabiti. Vrtilna tabela mora temeljiti na zunanjem viru podatkov, ki vsebuje hierarhije podatkov.

note

Calc ne zagotavlja več hierarhij za eno samo polje, zato je ta možnost praviloma osivela. Če uporabljate razširitev za vrtilne tabele kot vir podatkov, lahko ta razširitev določi več hierarhij za določena polja in v tem primeru je lahko ta možnost na voljo. Podrobnosti si preberite v dokumentaciji, priloženi razširitvi.


Podprite nas!