Možnosti

Prikaže ali skrije dodatne možnosti filtriranja.

Možnosti

Razlikuj velike in male črke

Razlikuje med velikimi in malimi črkami v besedilu.

Regularni izraz

Omogoča uporabo regularnih izrazov v definiciji filtra.

Če je polje Regularni izraz potrjeno, lahko uporabite EQUAL (=) in NOT EQUAL (<>) tudi v primerjavah. Uporabite lahko tudi naslednje funkcije: DCOUNTA, DGET, MATCH, COUNTIF, SUMIF, LOOKUP, VLOOKUP in HLOOKUP.

Brez podvajanja

Izključi dvojnike vrstic s seznama filtriranih podatkov.

Obseg podatkov

Prikaže ime filtriranega obsega podatkov v tabeli.

Podprite nas!