Filter

Nastavite možnosti filtra za podatke.

Pogoji filtra

Določite lahko privzeti filter za podatke npr. tako, da filtrirate imena polj z uporabo kombinacij argumentov logičnih izrazov.

Operator

Izberite logični operator za filter.

Ime polja

Izberite polje, ki ga želite uporabiti v filtru. Če imena polj niso na voljo, se prikažejo oznake stolpcev.

Pogoj

Izberite operator za primerjanje vnosov Ime polja in Vrednost.

Na voljo so naslednji operatorji:

Pogoji:

=

enako

<

manjše kot

>

večje kot

<=

manjše ali enako

>=

večje ali enako

<>

ni enako


Vrednost

Izberite vrednost, ki jo želite primerjati z izbranim poljem.

Možnosti

Prikaže ali skrije dodatne možnosti filtriranja.

Podprite nas!