Vrtilna tabela

Podajte postavitev tabele, ki jo generira vrtilna tabela.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Vrtilna tabela, v pogovornem oknu Izberi vir izberite možnost Trenuten izbor.

Izberite Vstavi – Vrtilna tabela, v pogovornem oknu Izberi vir izberite možnost Vir podatkov, registriran v LibreOffice, kliknite V redu in prikaže se pogovorno okno Izberi vir podatkov.


Vrtilna tabela

Vrtilna tabela prikaže podatkovna polja kot gumbe, ki jih lahko vlečete in spustite, da določite vrtilno tabelo.

Postavitev

Če želite določiti postavitev vrtilne tabele, povlecite in spustite gumbe podatkovnega polja na območja Filtri, Polja vrstic, Polja stolpcev, in Polja podatkov. S povleci in spusti gumbov lahko prerazporedite tudi podatkovna polja v vrtilni tabeli.

LibreOffice samodejno doda napis na gumbe, ki jih povlečete v območje Polja podatkov. Napis vsebuje ime polja podatkov kakor tudi formulo, ki je izdelala podatke.

Če želite spremeniti funkcijo, ki jo uporablja polje podatkov, dvokliknite gumb v območju Podatkovna polja, da odprete pogovorno okno Podatkovno polje. Prav tako lahko dvokliknete gumbe v območjih Polja vrstic ali Polja stolpcev.

Dodatno

Prikaže ali skrije dodatne možnosti za določanje vrtilne tabele.

Rezultat

Podajte nastavitve za prikaz rezultatov vrtilne tabele.

Izbor iz

Izberite območje, ki vsebuje podatke za trenutno vrtilno tabelo.

Rezultati v

Izberite območje, kjer želite prikazati rezultate vrtilne tabele.

Skrči / razširi

Kliknite ikono Skrči, da zmanjšate pogovorno okno na velikost vhodnega polja. Tako je lažje označiti zahtevani sklic v listu. Ikone se nato samodejno pretvorijo v ikono Razširi. Kliknite ikono, če želite obnoviti pogovorno okno v izvirni velikosti.

Pogovorno okno se samodejno pomanjša, ko z miško kliknete v delovni list. Takoj ko spustite miškin gumb, se pogovorno okno obnovi in obseg sklica, določen z miško, je v dokumentu označen z modrim okvirom.

Ikona Skrči

Skrči

Ikona Razširi

Razširi

Ikona opozorila

Če izbrano območje vsebuje podatke, vrtilne tabele prepiše podatke. Če želite preprečiti izgubo obstoječih podatkov, pustite vrtilni tabeli, da samodejno izbere območje za prikaz rezultatov.


Prezri prazne vrstice

Ne upošteva praznih polj v podatkovnem viru.

Ugotovi kategorije

Samodejno dodeli vrstice brez oznak kategoriji zgornje vrstice.

Stolpci skupaj

Izračuna in prikaže celoten rezultat izračuna stolpcev.

Vrstice skupaj

Izračuna in prikaže celoten rezultat izračuna vrstic.

Dodaj filter

Doda gumb Filter v vrtilne tabele, ki temeljijo na podatkih preglednice.

Odpre se pogovorno okno Filter.

Omogoči vrtanje k podrobnostim

Izberite to potrditveno okno in dvokliknite oznako elementa v tabeli, da prikažete ali skrijete podrobnosti za element. Potrditveno okno pustite prazno in dvokliknite celico v tabeli, da uredite vsebino celice.

Pregled podrobnosti znotraj vrtilne tabele

Naredite nekaj od naslednjega:

Če dvokliknete polje, ob katerem so polja na isti ravni, se pojavi pogovorno okno Pokaži podrobnosti:

Pokaži podrobnosti

Izberite polje, za katerega želite videte podrobnosti.

Podprite nas!