Izberi vir podatkov

Izberite podatkovno zbirko in tabelo ali vprašanje, ki vsebujejo podatke, ki jih želite uporabiti.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Vstavi – Vrtilna tabela, v pogovornem oknu Izberi vir izberite možnost Vir podatkov, registriran v LibreOffice.


Izbor

Izberete lahko samo zbirke podatkov, ki so registrirane v LibreOffice. Za registriracijo podatkovnega vira izberite – LibreOffice Base – Zbirke podatkov.

Zbirka podatkov

Izberite zbirko podatkov, ki vsebuje podatkovni vir, ki ga želite uporabiti.

Vir podatkov

Izberite podatkovni vir, ki ga želite uporabiti.

Vrsta

Kliknite vrsto vira za izbrani podatkovni vir. Izbirate lahko med štirimi vrstami virov: »Tabela«, »Vprašanje« in »SQL« ali SQL (Izvorni).

Podprite nas!