Samodejno oriši

Če izbrani obseg celic vsebuje formule ali sklice, LibreOffice samodejno oriše izbor.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Združi in oriši – Samodejno oriši.


Vzemimo npr. naslednjo tabelo:

Januar

Februar

Marec

Prvo četrtletje

April

Maj

Junij

Drugo četrtletje

100

120

130

350

100

100

200

400


Obe celici za prvo in drugo četrtletje vsebujeta formulo vsote za tri celice na svoji levi. Če uveljavite ukaz Samodejno oriši, se tabela združi v dve četrtletji.

Če želite odstraniti oris, izberite tabelo, nato izberite Podatki – Združi in oriši – Odstrani.

Podprite nas!