Razdruži

Razdruži izbor. V ugnezdeni skupini se zadnje vrstice ali stolpci, ki so bili dodani, odstranijo iz skupine.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Podatki – Združi in oriši – Razdruži.

+F12

V vrstici Orodja kliknite

Ikona

Razdruži


Deaktiviraj za

Vrstice

Odstrani izbrane vrstice iz skupine.

Stolpci

Odstrani izbrane stolpce iz skupine.

Podprite nas!